Fem av 19 vargar missbildade

Av de 19 vargar som fälldes i årets licensjakt upptäcktes medfödda missbildningar hos fem av vargarna. Det rapporterar SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt. Inga fynd av dvärgbandmask har gjorts.

Samtliga 19 vargar som fälldes under licensjakten 2011 har obducerats vid SVA.Det handlar om elva hanar och åtta honor. Två av honorna har fött ungar, troligen senaste valpningsperioden 2010.
SVA har undersökt vargarnas hälsotillstånd. Bland annat analyseras olika parasiter vargarna kan ha.
– Precis som tidigare år har inga vargar varit smittade med någon dvärgbandmask, säger Arne Söderberg, som samordnar SVA:s arbete med stora rovdjur.

Måste flå kroppen försiktigt
Jägare som fäller en varg i licensjakt har rätt att behålla skinnet. För att SVA ska kunna göra nödvändiga undersökningar av vargkroppen, måste skinnet skiljas från kroppen med omsorg, så att inte tåben, svanskotor och annat skadas eller försvinner.
Före årets jakt informerade SVA och Naturhistoriska riksmuseet jägarna om vikten av att gå till väga på rätt sätt.
– Vargkropparna vi fått in i år har tagits bättre om hand, kommenterar Arne Söderberg.
SVA undersöker inte närmare vargarnas skelett, men har vid obduktionerna funnit någon form av medfödd missbildning hos fem av vargarna, bland annat på bett och kotor.
Testikel som inte nått pungen

Två av vargarna, som sköts i Värmland och Örebro län, hade en testikel kvar i bukhålan, så kallad kryptorkism. Det finns även hos en del hundar. Enligt Arne Söderberg ger kryptorkism normalt sett inga problem med fortplantningen. Men på sikt kan det leda till att kommande generationer blir sterila.
Hos en annan varg hittades en medfödd defekt i form av en kotmissbildning i korsryggen. En annan varg hade ett bettfel. Arne Söderberg säger till TT att det skulle kunna leda till att vargen får svårare att få grepp om ett bytesdjur.

Noggrannare undersökningar kommer att göras av Naturhistoriska riksmuseet.
Två av vargarna hade läkta skottskador sedan de beskjutits med hagelskott.