Foto: Mikael MoilanenAtt sätta upp vargstängsel runt alla fårbesättningar i Sverige skulle kosta fem miljarder. Men stängslen ger ändå inget fullgott skydd mot vargattacker. Den nuvarande bidragspotten räcker inte långt. 40 miljoner är avsatt för åren 2010 till 2013 och gäller alla typer av boskap.

Fem miljarder för vargstängsel till får

Att försöka skydda landets alla får mot rovdjursangrepp med hjälp av elstängsel skulle kosta drygt fem miljarder kronor. Till detta kommer ytterligare 1,1 miljarder kronor för årligt underhåll. Som jämförelse kan nämnas att hela anslaget för stängselbidrag till boskapsägare nu ligger på 40 miljoner för fyra år.

Det är Roger Engstrand, fårfarmare från Bettna i Sörmland, som räknat fram de verkliga kostnaderna för att vargsäkra landets samtliga fårgårdar.
Den kraftiga tillväxten av vargstammen i det mellansvenska vargbältet har medfört att vargstammen ”trycks ut” över nya områden som exempelvis södra delen av Västmanland, Småland och Östergötland. I de nya områdena har varg i år förorsakat stora skador i fårbesättningarna.
Hur kommer det då i framtiden att se ut om alla beteshagar ska vara stängslade med rovdjursäkert stängsel för att hålla vargen borta och vad kommer det att kosta?

Häpnadsväckande summor
Det har Roger Engstrand räknat på och kommit fram till häpnadsväckande summor.
– Ersättningen från länsstyrelserna för rovdjursstängsel ligger idag på 20 kronor metern men det är på tok för lågt. På min gård har jag räknat på kostnaden och hamnar då på cirka 85 kronor löpmetern. Vargfakta har också räknat på kostnaden genom att begära in offerter och kommit fram till samma summa, säger han.
Så här ser beräkningen ut.
Enligt fåravelsföreningen finns idag 15 000 fårgårdar i landet. Vissa av dessa ligger på Gotland, där det knappast kommer att bli aktuellt att plantera in varg. Å andra sidan finns ett antal gårdar på fastlandet som håller getter och som inte finns med i fåravelsföreningens siffror. Roger har därför räknat med 15 000 gårdar.
Varje gård håller i snitt 30 tackor ”över vintern” vilket betyder att varje gård behöver 4 000 meter stängsel per gård vilket ger 15 000 gårdar gånger 4 000 meter gör 60 miljoner meter stängsel.
60 miljoner meter gånger 85 kronor per meter ger 5,1 miljarder kronor.

Underhållsarbeten tillkommer
Till detta kommer underhållsarbetet med att röja gräs och buskar under den understa tråden vilket är en förutsättning för att elstängslet över huvud taget ska fungera.
Roger Engstrand har på sin gård röjt halva sträckan var tionde dag och andra halvan var tjugonde dag från slutet av maj till mitten av september.
Röjningskostnaden har han beräknat till 18 kronor metern.
Om 18 kronor per meter och år multipliceras med 60 miljoner meter så ger det 1,1 miljarder kronor per år.
Det ska i sammanhanget nämnas att kostnaden för underhållsarbetet är beräknad på att den nedersta tråden sitter 20 centimeter över marken.
Viltskadecenter har noterat att den rekommendationen innebär oerhört mycket underhållsarbete och rekommenderar numera att tråden sätts på 30 centimeter. Stängslet kommer då inte att fungera så bra mot lodjur, men man bedömer att det i alla fall ska fungera mot björn och varg.
• Fungerar då ett sådant rovdjursstängsel?
– Tveksamt. Vi vet att varg har gått igenom rovdjursstängsel vid några tillfällen både i Västmanland och Dalarna, svarar Roger Engstrand.
– Dessutom har jag sett mina egna får gå igenom. Vår bagge Vernon gick utan ansträngning igenom vårt nybyggda rovdjursstängsel. Jag har också sett honom hoppa över staketet, berättar Roger.

Hoppar lätt över stängslet
Den rekommenderade höjden på rovdjursstängslen är 110 centimeter. Som jämförelse kan nämnas att inom Svenska brukshundsklubbens lydnadsprogram för brukshundar ingår det att hunden ska hoppa över ett en meter högt hinder. För att vara säker på att hunden ”tar i” ordentligt är det vanligt att hundarna tränas på 110 centimeter eller högre. En normalstor schäfer hoppar utan problem 150 centimeter högt och en varg är knappast sämre.
Jordbruksverket har fått en bidragspott på 40 miljoner kronor för rovdjursstängsel som ska skydda boskap.

Beslutas av länsstyrelserna
– Det gäller åren 2010 till 2013 och halva potten är redan utdelad, säger Emma Svensson på Jordbruksverket.
Bidragspengarna fördelas på länsstyrelserna, som sedan själva beslutar hur de ska bevilja ansökningar från länsbor med boskap.
– I vissa fall prioriterar länsstyrelserna till exempel de som har får, kommenterar Emma Svensson.
Som jämförelse med fem miljarder kan även nämnas att Naturvårdsverkets hela anslag från regeringen 2010 låg på 3,5 miljarder kronor.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...