Vargar i Östmarkareviret utanför Oslo dokumenterade med en viltkamera. På tio år har vargstammen i Norge femdubblats. Den pågående varginventeringen har redan dokumenterat cirka 70 vargar.
Foto: Nina/Rovdata Vargar i Östmarkareviret utanför Oslo dokumenterade med en viltkamera. På tio år har vargstammen i Norge femdubblats. Den pågående varginventeringen har redan dokumenterat cirka 70 vargar.

Femdubbling av vargarna i Norge

Hur många vargar har Norge? Antalet ligger för närvarande på uppskattningsvis 67-74 vargar enligt den pågående inventeringen. Men det lär landa på cirka 100 vargar. På tio år har vargstammen femdubblats.

Men inventeringen av den norska vargstammen ska pågå några månader till. Vid den förra inventeringen, som pågick i oktober 2017 till mars 2018, konstaterades 115 vargar. Då handlade det om sammanlagt 21 revir i Norge och på andra sidan av gränsen till Sverige.
 – Antal funna vargar är mycket beroende av väderförhållanden och tillgången på spårsnö. I fjol, vid samma tid som nu, hade vi hittat 88-92 vargar, säger Öystein Flagstad, seniorforskare vid Rovdata/Norska institutt for naturforskning i Trondheim, till NRK.

Målet för föryngringar redan nått
I år är det känt att det fötts fyra nya valpkullar i helnorska revir, plus minst en kull i ett gränsrevir. Därmed skulle Stortingets beståndsmål om fyra-sex årliga föryngringar vara uppfyllt redan innan kartläggningen är slutförd.
Varginventeringen är viktig för att de beslutande norska politikerna ska veta ombeståndsmålet nåtts och vilken mån vargjakt kan tillåtas.

Femdubblats på tio år
Ett annat reportage i NRK visar att antalet vargar i Norge ökar från år till år. För tio år sedan fanns 22 norska vargar, nu över 100. Alltså fem gånger så många på tio år.
Rapporteringen om det finns här:
Vid den förra inventeringen konstaterades 13 nya kullar, därav åtta helnorska. Vid inventeringen dessförinnan hittades tio nya kullar.
De norska vargarnas finns huvudsakligen i den så kallade vargzonen i sydöstra Norge vid gränsen till Sverige.