Accepterar vargar främmande valpar? De finska myndigheterna befarar att utplanterade vargvalpar inte accepteras av vargtikar som blir deras forstermammor.
Accepterar vargar främmande valpar? De finska myndigheterna befarar att utplanterade vargvalpar inte accepteras av vargtikar som blir deras forstermammor.

Finnarna rädda för att planterade vargvalpar dör

De finska myndigheterna befarar att vargvalpar som planteras i främmande flockar inte kommer att överleva. Det är förklaringen till att Sverige inte får några vargvalpar från Finland.
– Men vuxna vargar är okej att hämta, säger Pentti Lähteenoja, avdelningschef och överdirektör vid finska jordbruks- och skogsministeriet, till Jakt & Jägare.

På jordbruksverket och naturvårdsverket jobbar man nu för fullt med att hitta olika metoder för att föra in nytt blod i den svenska vargstammen. Ett av alternativen är att ta valpar av finska vargtikar och transportera dem till Sverige. Där ska valparna sättas in som bortbytingar hos svenska vargtikar och deras biologiska valpar.
Men Finland säger nej till den planen.
– Vi har uppgifter om att främmande valpar normalt inte accepteras om de placeras hos andra vargar än sina föräldrar, säger Pentti Lähdeenoja.

• Vad grundar ni det på?
– Jag kan inte ange varifrån informationen kommer, men det är de uppgifter vi har, svarar Lähdeenoja.
Vuxna vargar delar Finland gärna med sig av. Men bara från finska renskötselområdet, enligt en obekräftad uppgift. Den officiella uppgiften från finska myndigheter är att landets vargstam just nu är mellan 135 och 145 individer, 15-20 färre än i fjol.
– Vi har färre vargar men lägre inavelsgrad än Sverige. Trafiken, närhet till bebyggelse och illegal jakt är anledningen till minskningen, säger Pentti Lähdeenoja.
Vargforskaren Olof Liberg har dock uppgifter som talar för att bortadopterade vargvalpar klarar sig bra. Han har inte hittat någon studie i Europa eller Ryssland, men det finns erfarenhet från Nordamerika.

38 lyckade fall 
– När det gäller rödvarg, som är en så kallad underart till vår varg, en annan ras, har det satts ut 38 valpar hos adoptivföräldrar. I samtliga fall accepterade den nya modern valparna, säger Olof Liberg.
Dessa utplanteringar genomfördes mellan åren 1995 och 2008.
– Vuxna vargar accepteras inte utan behandlas mycket fientligt. Men i de 38 nordamerikanska fallen med valpar fungerade utplanteringen, säger Liberg.
Han har fortlöpande kontakt med den samlade vargexpertisen i Europa och ingen har spontant nämnt att motsvarande försök skulle ha gjorts med den vargart som finns ibland annat Sverige.

Jobbar oförtrutet vidare 
Och Finland säger alltså nej, man släpper inte till några vargvalpar. Dessutom är det nej till inplantering av svenska djurparksvargar redan i vår, som miljöminister Andreas Carlgren önskar sig. Men på jordbruksverket jobbar man oförtrutet vidare och avdelningschefen för häst, fjäderfä och vilt, Helene Kättström, är optimistisk.
– Vi tycker att diskussionerna med Djurparksföreningen går bra, även om det kanske inte är möjligt att genomföra utplantering av djurparksvargar redan i vår. Men vi jobbar samtidigt med alla övriga alternativ i vårt uppdrag, säger Helena Kättström.
Det handlar om import av vuxna vargar från Finland och Norge, djurparksvargar från utländska parker, valpar efter östliga importer och insemination av djurparksvargar.
– I december 2012 ska vi slutredovisa vår utredning, säger Helena Kättström.
 
° 2012? Hur reagerade ni när Andreas Carlgren meddelade att djurparksvargar sätts ut redan i vår?
– Det var nog väldigt många som reagerade med förvåning. Men jag förstår om han är angelägen, svarar Helena Kättström.