Fjällrävens överlevnad hotad

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har gjort nya genetiska analyser på de skandinaviska fjällrävarna. De visar att det finns fyra isolerade populationer och att den genetiska variationen minskat under det senaste århundradet. Det gör att inavel blir allt vanligare och att reproduktionen hotas.

Resultaten från analysen presenterades nyligen i en doktorsavhandling av Love Dalén. Han och hans medarbetare har lyckats kartlägga fjällrävens populationsstruktur i Skandinavien. Det har visat sig att fjällräven finns på fyra olika håll i främst Norge och Sverige. Varje population består endast av runt 10-15 rävar och kontakten mellan de olika grupperna är liten. Händer något oförutsett, som att det inte blir lämmelår och rävarna inte hittar tillräckligt med föda, är risken stor att lokala populationer dör ut.

Den genetiska variationen i de olika grupperna har minskat under de senaste hundra åren. Det är oroväckande med tanke på att inaveln ökar och det i sin tur gör att reproduktionsframgångarna minskar. Till viss del har nya gener kommit in i de nordligaste grupperna via invandrade fjällrävar från Ryssland. Men antalet rävar verkar minska även i Ryssland och det gör att färre individer vandra över till Skandinavien.

De fyra separata skandinaviska populationerna bör betraktas som olika enheter att bevara. I dagsläget är stödåtgärderna utfodring och jakt på rödräv som är den främsta konkurrenten om födan. Det är viktigt att man jobbar för att bevara alla grupperna separat eftersom de har väldigt lite kontakt med varandra. Särskilt viktig är den norra populationen eftersom den verkar vara en kontakt med de fjällrävar som finns i Ryssland. Det kan också bli aktuellt att flytta fjällrävar, både inom Skandinavien och från Ryssland, för att försöka öka den genetiska variationen.