26 björnar får fällas i Västerbotten i år.
Foto: Shutterstock 26 björnar får fällas i Västerbotten i år.

Fler björnar får fällas i Västerbotten

26 björnar ska fällas vid årets licensjakt på björn i Västerbotten, vilket är en ökning med . Länsstyrelsen har dessutom beslutat att återinföra åteljakten och slopa indelningen med två jaktområden i länet.

En orsak till den ökade tilldelningen är att skyddsjakterna i renbetesområdet varit färre än tidigare under våren. Målet är att hålla det sammanlagda jaktuttaget på samma nivå som de senaste åren och på det viset nå en försiktig minskning till förvaltningsmålet på 350 individer i hela länet. Just nu beräknas björnstammen till 360 individer. Förra året fick 20 björnar fällas under licensjakten.

Svag minskning
– Eftersom produktiviteten har legat omkring åtta procent under senare år innebär detta att björnstammen i Västerbotten förväntas minska något, helt i enlighet med målsättningarna, säger Michael Schneider i ett pressmeddelande.
Eftersom det tidigare år varit förhållandevis många skyddsjakter ovanför odlingsgränsen, i renkalvningsområdet, bedömer länsstyrelsen att det inte längre finns behov att ha två jaktområden på björn. Uppdelningen är alltså slopad och kvoten gäller hela länet.

Regler kring åteljakt
Vidare återinförs åteljakten. Länsstyrelsen uppmanar dock jägarna att läsa på om reglerna, som man hittar på länsstyrelsens hemsida. Åtlingen får påbörjas 15 juli på åtlar som först godkänts av länsstyrelsen.
Jakten får påbörjas liksom tidigare år 21 augusti.