Minst sex av de 20 svenska politiker som kommit in i EU-parlamentet har kampanjat om att värna skyttar och jägare. Det saknades helt invalda politiker i förra EU-valet som profilerat sig i vapenfrågor. Årets EU-val var därmed mycket framgångsrikt för Sveriges vapenägare, konstaterar skyttelobbyisten Pia Clerté.
Foto: Privat Minst sex av de 20 svenska politiker som kommit in i EU-parlamentet har kampanjat om att värna skyttar och jägare. Det saknades helt invalda politiker i förra EU-valet som profilerat sig i vapenfrågor. Årets EU-val var därmed mycket framgångsrikt för Sveriges vapenägare, konstaterar skyttelobbyisten Pia Clerté.

Fler EU-politiker stöttar skytte och jakt

EU-valet blev en en stor framgång för vapenägarna

Som det ser ut så här långt i det svenska EU-valet är det minst sex kandidater med jakt- och skyttefrågor i sin personvalskampanj som kommit in i EU-parlamentet på Sveriges 20 platser. Det var noll sådana parlamentariker efter förra EU-valet.

Det är ännu inte klart hur kryssandet för enskilda kandidater på valsedlarna kan förändra resultatet när alla personröster räknats. Då kan enskilda kandidater som inte toppar på partiets lista bli inkryssade för att sitta fem år i EU-parlamentet.
Centerns Fredrick Federley kom till exempel in i parlamentet och erövrade Centerns enda mandat i valet 2014 efter att ha blivit inkryssad då han stod som tredje kandidat på partiets lista.

Insatser som vapenlobbyist
Den framgångsrika dynamiska sportskytten Pia Clerté har gjort stora insatser som vapenlobbyist i Sverige och informerat många politiker om hur vapenlagstiftningen kan försämra villkoren för de legala vapenägarna. Speciellt gäller det hur EU:s vapendirektiv ska landas i svensk vapenlagstiftning som kan gå längre än vad EU kräver.
Att cirka 600 000 väljare i Sverige är vapenägare, och håller på med jakt eller skytte, spelar givetvis roll om det trycks på aktivt om dessa frågor till olika företrädare för riksdagspartierna.

Stor framgång i EU-valet
Pia Clerté ser det svenska EU-valet som en stor framgång så här långt.
– Endast två av de 13 ledamöterna som röstade ja till vapendirektivet 2017 ser ut att sitta i parlamentet den kommande perioden, konstaterar Pia Clerté på sitt Facebook-konto.
I det förra EU-valet var det ingen kandidat som hade jakt- och skyttefrågor i sin kampanj och sedan valdes in i parlamentet. 

Minst sex parlamentariker på rätt sida
Men den här gången är det minst sex EU-parlamentariker av de 20 som profilerat sin valkampanj på att de bland annat ska jobba för Sveriges jägare och skyttar.
Dessa i EU-parlamentet är:
• Fredrick Federley, Centerpartiet
• Sara Skyttedal, Kristdemokraterna
• Tomas Tobé, Moderaterna
• Jörgen Warborn, Moderaterna
• Jessica J Stegrud, Sverigedemokraterna
• Charlie Weimers, Sverigedemokraterna

”Klart bevis på att vi lyckats nå ut”
– Räknar man antalet kandidater som profilerade sig i frågan är antalet ännu högre. Två partiledare, moderaternas Ulf Kristersson och KD:s Ebba Busch Thor, deltog även aktivt i debatten. Ett klart bevis på att vi lyckats nå ut, sammanfattar Pia Clerté om insatsen att lobba för vapenfrågorna.
– Snart kommer regeringens proposition och sedan skall vapendirektivet revideras av EU redan 2020. Då känns det bra att ha pålästa representanter på plats, sammanfattar hon.

Förbud mot blyammunition hotar
En annan fråga som dyker upp i EU är ett förslag om förbud mot att ha blyhagel i våtmarker. Det kan även bli fler försök att införa förbud mot blyammunition in på 20-talet.
Här blir det intressant med fördelningen av de 751 mandaten mellan de stora partigrupperna i EU-parlamentet.

Greta-effekten gynnade de gröna
Det preliminära resultatet visar att den så kallade Greta-effekten i klimatfrågan gjort att de gröna i EFA-gruppen ökat 17 mandat till 69. Det är en partigrupp som inte kan väntas vara speciellt välvilligt inställd mot legalt vapenägande samt skytte och jakt.
Samtidigt har den socialdemokratiska gruppen S&D, som var övervägande för vapendirektivet, tappat 40 mandat och rasat ned till 145 platser i EU-parlamentet.

Skyttefientliga vänstern har tappat
Det ännu mer än Miljöpartiet utpräglat skytte- och jaktfientliga Vänsterpartiet sitter i sin tur i GUE/NGL-gruppen som tappat 13 mandat och ligger på 39 platser i parlamentet.
EPP-gruppen, där M och KD, ingår har tappat 36 parlamentsplatser och ligger nu preliminärt på 180. Det är dock fortfarande den största gruppen med tyska CDU i spetsen.
– Men 80 procent av politikerna i EPP röstade för vapendirektivet, säger Erik Lakomaa.

”För splittrat i partigrupperna”
Han är forskare på Handelshögskolan och har bland annat anlitats som expert vid EU:s utvärdering av vapendirektivet 2014.
Han pekar på att det helt enkelt inte går att läsa av hur jakt- och vapenfrågor landas i EU genom att enbart titta på mandatfördelningen mellan partigrupperna.
– Det är för splittrat i grupperna och handlar snarare om vilka EU-politiker som blir nyckelspelare. I viss mån handlar det även om från vilket land de kommer, kommenterar Erik Lakomaa.

Vapenägande mer positivt i öster 
Med en del undantag går det att generalisera att ju mer österut bland EU-länderna, desto mer positivt ses det på civilt vapenägande.
C och L ingår i sin tur i ALDE-gruppen, med liberaler och demokrater i Europa, som ser ut att öka med 40 i mandatfördelningen till 109 och därmed blir den näst största gruppen bland dem som inte är gröna eller röda. Den liberala ökningen är större än de 34 mandat som högerpopulisterna i ENF och konservativa nationalister i EFDD fått ihop tillsammans.
SD ingår i den EU-skeptiska och konservativa ECR-gruppen som preliminärt minskat med 18 mandat till 59.

Även jaktfientligt i SD:s partigrupp
– Men även den gruppen är splittrad, konstaterar Erik Lakomaa.
I ECR-gruppen, där SD deltar, ingår till exempel polska Lag och rättvisa.
Under styret av högerpartiet Lag och rättvisa har Polen börjat föra en mycket repressiv politik mot jägare. All jakthundsträning har i praktiken stoppats. Ungdomar under 18 år får inte delta i jakt. Det är inga straff för jaktsabotage och ordföranden för Polens jägarorganisation både utses och kan avsättas av miljöministern. Dessutom lanserades planer på att Polens jägare måste genomgå ett test vart femte år och att det har tagits initiativ för förbud mot blyammunition.