Foto: ShutterstockFjällgåsen är akut hotad både i Sverige och Norge. Programmet att sätta ut ryska fjällgäss i de svenska fjällen kan fortsätta sedan DNA-analyser visat att det inte finns inslag av bläsgås hos fjällgässen. Arten är fri från hybrider.

Fler ryska fjällgäss kan sättas ut

Fjällgåsen är akut hotad och ryska fåglar av samma art har satts ut i de svenska fjällen. Nu har det efter en DNA-analys fastslagits att fjällgässen inte har inslag av gener från bläsgås. Därmed kan utsättningen av ryska fjällgäss fortsätta eftersom det inte handlar om hybrider.

Resultat från DNA-analyser av prover från fåglar i de svenska, ryska och norska fjällgåspopulationerna presenterades idag, den 23 maj. Det skedde vid ett möte för EU-kommissionens expertgrupp för naturvårdsdirektiven.
Syftet med DNA-analyserna har varit att undersöka om det finns inslag av bläsgåsgener hos fjällgässen och om någon population visar tecken på inavel.

Inga inslag av bläsgås
Det finns något högre grad av inavel i den svenska fjällgåspopulationen jämfört med den norska och ryska. Inslag av bläsgåsgener har inte kunnat påvisas i den svenska fjällgåspopulationen.
Sedan 2011 fram till förra året pågick ett åtgärdsprogram för de hotade fjällgässen i Sverige. Det har fötts upp ryska fjällgäss som satts ut hos de svenska fjällgässen.
DNA-analysen gör att Naturvårdsverket beslutat att förlänga och påbörja en uppdatering av åtgärdsprogrammet för fjällgås, eftersom det inte handlar om att gynna hybrider.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...