2019 var det 13 vargar i viltolyckor i trafiken. Det är den högsta siffran sedan 2015. Förra året kördes det på 39 lodjur i trafiken, vilket är den högsta noteringen på sju år. Även i övrigt var det rekordmånga viltolyckor i trafiken 2019. (Arkivbild)
Foto: Per Wanström 2019 var det 13 vargar i viltolyckor i trafiken. Det är den högsta siffran sedan 2015. Förra året kördes det på 39 lodjur i trafiken, vilket är den högsta noteringen på sju år. Även i övrigt var det rekordmånga viltolyckor i trafiken 2019. (Arkivbild)

Fler vargar och lodjur i viltolyckor

2019 blev ett nytt rekordår för antalet viltolyckor i trafiken i Sverige. Det var 64 911 viltolyckor. Det är en ökning med drygt 17 400 viltolyckor sedan 2010. Hjortdjur och vildsvin är i majoritet när det gäller påkört vilt. 2019 var även ett år då antalet påkörda lodjur och vargar var det högsta på sju respektive fem år.

För 2019 visar statistiken från Nationella Viltolycksrådet att det var 13 vargar påkörda i trafiken. Det är en rejäl ökning jämfört med de två föregående åren. 2018 rapporterades en enda varg påkörd. 2017 var det fyra vargar i viltolyckor på Sveriges vägar.
Senast det var 13 påkörda vargar var 2015. Annars har det pendlat och varit runt tio påkörda vargar per år sedan 2010, förutom 2012 som var ett rekordår med 20 påkörda vargar.

39 påkörda lodjur förra året
Under 2019 var det 39 lodjur i viltolyckor i trafiken. Året före var det 35.
2017 var det bara 17 påkörda lodjur. Annars har det varit 23-28 lodjur per år i trafikolyckor sedan 2010. Undantaget är rekordåret 2013, då 40 lodjur råkade ut för olyckor med fordon.
Viltolycksstatistiken för 2019 bekräftar att det fortfarande är rådjuren som är det i särklass mest påkörda viltet. Förra året var det 47 293 påkörda rådjur. De två föregående åren var det en ökning med cirka 1 000 rådjur per år. 

Vildsvinen är på andraplats
På andraplats som mest påkörd viltart kommer vildsvinen. 2019 var det 7 692 påkörda vildsvin. Brytpunkten när det var fler vildsvin än älgar i viltolyckor kom 2017, då det var 6 081 vildsvin och 5 941 älgar påkörda.
2019 var det 5 600 älgar i viltolyckor.

Allt färre älgar i viltolyckor
Att älgstammen sviktat i Sverige finns det en fingervisning om även i antalet viltolyckor.
2010 var det 7 227 påkörda älgar registrerade.
Sedan dess har det pendlat mellan drygt 4 900 till drygt 5 900 påkörda älgar årligen under perioden 2011-2018.
På fjärdeplats som mest påkört vilt förra året kom dov med 3 266 påkörda djur.
Viltolycksstatistiken för respektive viltslag och år finns här hos Nationella Viltolycksrådet: