Hittills är det fyra vildsvin som visat sig ha den ovanliga Choleraesuis-typen av salmonella. Ytterligare ett fall gäller ett frilevande vildsvin utanför Lund i Skåne. Salmonellatypen har även upptäckts hos vildsvin i ett hägn i Sörmland.
Foto: Shutterstock Hittills är det fyra vildsvin som visat sig ha den ovanliga Choleraesuis-typen av salmonella. Ytterligare ett fall gäller ett frilevande vildsvin utanför Lund i Skåne. Salmonellatypen har även upptäckts hos vildsvin i ett hägn i Sörmland.

Fler vildsvin med ovanlig salmonella

Nya fynd av den ovanliga typen av salmonella, Salmonella Choleraesuis har hittats hos vildsvin. Det handlar om ett vildsvin utanför Lund i Skåne samt två vildsvin som hållits i ett hägn i Sörmland.

Det handlar om Jägareförbundets anläggning på Öster Malma. Samtliga 14 vildsvin som fanns i vildsvinshägnet på Öster Malma har avlivats. Inga nya fall av Salmonella Choleraesuis på tamgrisar har konstaterats, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Nu fortsätter arbetet att kartlägga smittan bland vildsvinen i främst Skåne. SVA har hittills fått in prover från sammanlagt ett 50-tal vildsvin för analys. Hittills är det fyra vildsvin som visat sig ha den ovanliga Choleraesuis-typen av salmonella. Samtliga drabbade vildsvin har antingen påträffats sjuka eller döda.

Vildsvin utanför Hässleholm 
Tidigare upptäcktes frilevande vildsvin med smittan utanför Hässleholm i norra Skåne.
I det område i Skåne där smittan tidigare påträffats hos vildsvin tas prover på alla vildsvin som fällts vid jakt.
SVA uppmanar jägare och allmänhet att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin. Det handlar också om beredskapen för att upptäcka utbrott av afrikansk svinpest i Sverige.
Anmälan kan göras på webben här:

”Smittan finns i vildsvinspopulationen”
– Smittan finns i vildsvinspopulationen. Den fortsatta övervakningen görs för att få en uppfattning om hur vanlig den är och var den förekommer, säger epidemiolog Cecilia Hultén på SVA.
I september konstaterades Salmonella Choleraesuis på en tamgrisbesättning i Skåne. Jordbruksverket fattade beslut om spärr av den aktuella gården och sanering pågår. Inga nya fall av den aktuella salmonellatypen har sedan dess konstaterats på tamgris.

”Är naturligtvis allvarligt”
– Att vi nu har fler fall av konstaterad smitta med Salmonella Choleraesuis bland vildsvin på olika platser i landet är naturligtvis allvarligt. Det är mycket viktigt att den som håller tamgrisar skyddar sin besättning från alla kontakter med vildsvin, påpekar Cecilia Hultén.
Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige. Bakterierna dör vid tillagning. För konsumenter är det som alltid viktigt att hålla god hygien i köket och att genomsteka köttfärs.
Graden av symtom hos grisar och vildsvin kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.