Flyttfåglar kan sprida blödarfeber

En typ av viral blödarfeber (Krim-Kongo) som normalt förekommer i Afrika, Asien och Balkan, har börjat sprida sig till områden i södra Europa. Svenska forskare tror att smittan sprids via flyttfåglar som bär på fästingar.

Krim-Kongo blödarfeber är en allvarlig sjukdom som till en början ger influensaliknande symptom, men som sedan utvecklar sig till mycket allvarliga tillstånd med 30 procents dödlighet. Sjukdomen förekommer i Afrika, Asien och Balkan men har ny börjat dyka upp på platser i södra Europa.
Viruset som orsakar blödarfebern sprids via fästingbett och värddjur är olika mindre däggdjur. Människan smittas av fästingbett eller genom närkontakt med smittade däggdjur.

Samlat in flyttfåglar
Forskare har undersökt hur sjukdomen sprids och svenska fågelexperter, fästingexperter, molekylärbiologer, virologer, och infektionsläkare från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har samarbetat med kollegor från SMI, Kalmar och Linköping. Även ornitologer och frivilliga hjälpte till att samla in fåglar.
Totalt fångades 14 824 fåglar in på fågelstationer på italienska Capri och grekiska Antikythera, när de flög mellan Europa och Afrika. 747 fästingar samlades in och analyserades.
En av fågelarterna, rödhuvad törnskata, visade sig bära på virussmittade fästingar. Den fågeln övervintrar i södra Afrika och häckar i mellersta Europa.

”En helt ny förklaring”
– Detta är första gången fästingar infekterade med detta virus påvisats på flyttfåglar. Det ger oss en helt ny förklaring till hur denna sjukdom, och även andra fästingburna sjukdomar, sprids till nya områden där nya däggdjurspopulationer kan infekteras av de smittade fästingarna, säger Erik Salaneck, forskare på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset.
Den fästing som sprider sjukdomen – hyalomma-fästingen, trivs inte i norra Europa utan bara på varmare breddgrader. Om klimatet blir varmare är det möjligt att gräsen för både fästingarten och sjukdomen förflyttar sig norrut med hjälp av flyttfåglarna.