Ett undantag. Bengt-Anders Johansson (m) framhåller att beslutet om den finskryska vargtiken är ett undantag i den svenska vargpolitiken.
Ett undantag. Bengt-Anders Johansson (m) framhåller att beslutet om den finskryska vargtiken är ett undantag i den svenska vargpolitiken.

”Flyttvargen ett undantag i renskötselområdet”

Moderate talesmannen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson, poängterar att flyttvargen i renskötselområdet är ett undantag. Regeringens beslut innebär inte att det är klartecken för andra vargetableringar bland renarna.

Bengt-Anders Johansson har hållits informerad inför beslutet om flyttvargen, hennes partner och det revir de har mitt renskötselområdet.

– Jag tror att det är ett riktigt beslut. Därigenom kan vi stärka genetiken och svara upp mot de krav som EU-kommissionen ställer, säger Bengt-Anders Johansson.

Inställningen för två år sedan
Det är en total omsvängning i frågan. För två år sedan sa Bengt-Anders Johansson nej till vargrevir bland renarna. Han framförde det i en artikel i Jakt & Jägare:

– Rennäring och varg går inte att kombinera. Vargen ställer till mycket stor skada även i vinterbeteslandet, där de kan skingra hela renflockar. Jag har varit med och besökt samebyar som får mer än hälften av sina inkomster från ersättningar för rovdjursskador. Ska ersättningarna öka ännu mer är det meningslöst för dessa samer att bedriva verksamhet.

”Absolut ett undantag”
I dag framhåller Bengt-Anders Johansson att beslutet om flyttvargen och hennes partner, att de får ha revir i renskötselområdet, inte ska ses som en generell omsvängning i vargpolitiken.

– Det är viktigt att poängtera att detta gäller just den här vargen, eftersom hon är så viktig genetiskt och inte kan flyttas fler gånger. Hon är absolut ett undantag. Vi måste fullfölja linjen och sedan får vi dra slutsatserna i efterhand, säger Bengt-Anders Johansson.

Han framhåller dock att hela genomförandet måste ske i samråd samerna.