Förbud mot åteljakt på björn skärskådas i hovrätten

Den här veckan avgörs i hovrätten om fem jägare från Dalarna ska dömas till fängelse för att ha medverkat i händelserna då den så kallade Untorparn-björnen sköts.
Untorparn blev 30 år och var den äldsta radiomärkta björnen i det skandinaviska björnforskningsprojektet.
Allt utspelades under skyddsjakten på björn i augusti 2001.

De fem jägarna var med då Untorparn fälldes i trakterna av Emådalen, norr om Orsa.

Jägarna blev misstänkta och åtalade för att ha skjutit björn vid en åtel, vilket de förnekade.

Innan fallet behandlades i Mora tingsrätt hade två åklagare beslutat att inte väcka åtal.

Men jakten ledde till åtal sedan riksåklagaren återförde ärendet till överåklagaren.

I tingsrätten dömdes jägarna till tre månaders fängelse. Men de anser att de inte gjort sig skyldiga till brott och har överklagat.

Även i hovrätten kommer fallet att fokusera på hur förbudet för åteljakt ska värderas i sig och vilket straff som är rimligt.

Först och främst måste det fastställas om björnen verkligen sköts vid en åtel.

Men sedan är frågan är om Naturvårdsverkets förbud att skjuta björn vid åtel är att betrakta som lag.

Och för det tredje är frågan om det är rimligt med tre månaders fängelse, eftersom det inte finns någon lagstiftning i frågan som anger vilket straff som bör gälla.

Även åklagaren har överklagat domen från tingsrätten och anser att männen minst ska dömas till sex månaders fängelse, som är minimipåföljden för grovt jaktbrott.

Jägarna kommer att stödja sig på en tidigare dom i högsta domstolen. I domen fastslås att en förvaltningsmyndighet (som Naturvårdsverket) inte får besluta om egna lagar och sanktionera brott mot dem med fängelse. Sådana lagar kan endast fastställas av riksdagen.

– Det här visar också hur svårt det kan vara för en vanlig människa, eller jägare, att förstå vad som egentligen gäller. Även juristerna är oense och tolkar lagarna olika, kommenterade en av dalajägarna till Mora Tidning före hovrättsförhandlingarna.