För att ha en bättre fördelning och kontroll av laxfisket föreslår Havs- och Vattenmyndigheten en utfasning av laxfisket till havs.
Foto: slavcic/Shutterstock.com För att ha en bättre fördelning och kontroll av laxfisket föreslår Havs- och Vattenmyndigheten en utfasning av laxfisket till havs.

Förbud mot laxfiske i havet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har lanserat en remiss om att det svenska laxfisket till havs i Östersjön bör fasas ut. Bakgrunden är att fisket sker på lax från olika bestånd, både odlad och vild. Detta slår hårt mot de 20-talet vildlaxbestånd som finns kvar.

Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) har drivit frågan om ett stoppat blandfiske under många år, och nu stöder de HaV:s förslag helt och hållet.

Enligt HaV innebär förslaget att laxfisket i stället ska ske främst efter Norrlandskusten och med hjälp av fällor, och helst i närheten av älvarna. På det sättet har man bättre kontroll över vilka bestånd man fiskar ifrån och hur stort uttaget blir.

”Fisket bör ske vid Norrlandskusten”

– Genom att öka laxkvoten till Norrland blir det möjligt att styra laxfisket och välja vilka bestånd som ska skyddas, något som alltså inte är möjligt vid fisket på öppet hav, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske i ett pressmeddelande.
”En milstolpe för laxförvaltningen”
Stefan Nyström, generalsekreterare hos Sportfiskarna, menar att ett stopp av blandfisket är en förutsättning för att bygga upp en fungerande förvaltning av vildlaxbestånden.
– Dagens förslag är en milstolpe som markerar början på en ny tid där biologiska värden genom livskraftiga fiskbestånd sätts före marginella yrkesfiskeintressen. Förslaget är också en seger för Förbundet och den organiserade fiskevården när den nya myndigheten lägger ett förslag helt i linje med den linje vi fört fram i maktens korridorer under mer än 20 år, säger Stefan Nyström.