Foto: Shutterstock Varghybriderna är omstridda och oönskade av flera skäl, nu sätter politikerna ner foten.

Förslag mot varghybrider bordlagt av riksdagsutskott

Jordbruksutskottet bordlägger ett förslag mot import och uppfödning av varghybrider. Beslutet fattades med bred enighet av riksdagens partier.

Det är Upsala Nya Tidning som skriver om förslaget att förbjuda varghybrider som riksdagens miljö- och jordbruksutskott nu har bordlagt, det vill säga att man väljer att senarelägga behandlingen av ärendet.

”Invasiv art”

Flera politiker har framfört förslag och åsikter i frågan. Bland annat tidigare landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg (S).

– Det är två saker i det här. Dels att hundar korsade med varg har ett oförutsägbart beteende, dels att vi ser varghybrider som en invasiv art. Det finns oklarheter och luckor i regelverket som måste täppas till, säger Anna-Caren Sätherberg (S) till tidningen.

Texten är uppdaterad på grund av faktafel i den första versionen.