FOTO: MARTIN PROCHAZKACZ/SHUTTERSTOCK Enligt länsstyrelsens bedömning är det "med största sannolikhet" en problemindivid som rör sig i det aktuella området. Därmed finns det fog för att avliva lodjuret för att förhindra fler skador.

Förlängd skyddsjakt på lodjur efter angrepp mot mufflon

Skyddsjakten på ett mufflonrivande lodjur norr om Norrtälje förlängs. Det nya beslutet gäller till och med den 30 april.

Den 13 mars fattades beslut om skyddsjakt på ett lodjur, som rivit ett stort antal mufflonfår som går i ett vilthägn strax norr om Norrtelje. Under februari och mars har det skett angrepp vid minst fyra tillfällen.

Ytterligare angrepp

Den 11 april skedde emellertid ytterligare ett angrepp, nu mot en dräktig tacka. Därför förlänger länsstyrelsen nu skyddsjakten med hänvisning till att skadeförebyggande åtgärder inte har fungerat.

– Länsstyrelsen bedömer att det fortsatt föreligger risk för allvarlig skada då det skett ytterligare ett angrepp på mufflonfår i det aktuella hägnet trots att förebyggande åtgärder vidtagits, kommenterar Sara Sundin, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm.

Inget djur fällts

Också i mitten av februari fattade länsstyrelsen, på eget initiativ, beslut om skyddsjakt på ett lodjur inom Norrtälje kommun efter det att fårbesättningar hade angripits vid ett flertal tillfällen.

Inget lodjur har fällts i samband med den skyddsjakten, som upphör i dag. Enligt länsstyrelsen är det inte troligt att det är det fårdödande lodjuret som nu river mufflon.