Foto: Mostphotos Det är klarlagt att människor har smittat vitsvanshjort med covid, nu är frågan om rådjur också kan drabbas.

Forskare letar covid-19 hos svenska rådjur

Kan covid-19 smitta rådjur och utvecklas till nya farligare virusvarianter? Det vill forskarna ta reda på och har därför sjösatt ett nytt projekt då rådjurs lymfknutor undersöks.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som tagit initiativet till det nya forskningsprojektet som ska pågå under 2023 och finansieras av Naturvårdsverket.

De deltagande forskarna ska undersöka svalglymfknutor från svenska rådjur, delar som samlades in före och under pandemin för att sedan sparas i SVA:s biobank.

”Bättre överblick”

Skälet till att det är just rådjur som undersöks är att de är nära besläktade med vitsvansade hjortar, en art som i USA covidsmittats av människor. Vid flera tillfällen har man sedan konstaterat att viruset, SARS-CoV-2, har smittat vidare mellan hjortar – något som är farligt då detta kan ge upphov till nya virusvarianter.

– Vi vill få en bättre överblick över SARS-CoV-2, och se om det har förekommit hos rådjur i Sverige. Undersökningen kommer bidra till att vi får en ökad kunskap om sjukdomar hos rådjur, och det är viktigt när vi ska förvalta rådjursstammen och bedöma risker vid jakt och kontakt mellan rådjur och människa, kommenterar Ellinor Spörndly-Nees, viltveterinär och forskare vid SVA.