Forskare positiv till vargjakt

Håkan Sand, forskare vid Grimsö forskningsstation, anser att det kan vara dags att begränsa vargstammen, rapporterar Sveriges radio Sameradion.

– Den vargstam vi har idag ökar för varje år och har tagit ett rejält kliv uppåt det sista året. Den kommer att fortsätta att öka de närmaste åren om man inte gör något åt det. Ska man begränsa den på någon nivå, om det nu är 200, eller 250 eller 300 djur, så då måste man börja införa jakt så småningom. Det handlar inte om fem till tio år, utan det kanske handlar om något eller några år.

Anpassad jakt
Håkan Sand bedömer inte att vargstammen är för liten och vek för att tåla begränsande jakt:
– Nej, om man stämmer av den här jakten och anpassar den till de årliga inventeringsresultaten så är det ingen fara. Men man måste hela tiden titta på inventeringarna, på vilket utrymme det finns för jakt, säger han till Sameradion.
Han uppskattar den årliga illegala jakten på varg till ungefär 20-25 individer per år, vilket i så fall motsvarar halva dödligheten. Men Håkan Sand påpekar att vargstammen ändå ökar varje år och visar en positiv tillväxt.