Forskare sågar DN-krönika

I Dagens Nyheter publicerades en krönika om att jägare inte klarar vargarnas jobb. Vetenskapsredaktören Karin Bojs hänvisar till en forskarstudie som publicerats i tidskriften Science, där betydelsen av rovdjurs närvaro tas upp.
Hela DN-artikeln sågas av SLU-forskaren Håkan Sand i Svensk Jakt.

I den vetenskapliga tidskriften Science avhandlas de stora rovdjurens kaskadeffekt på naturen. De forskare som nämns i artikeln har studerat områden som Yellowstone och Amchitka i Alaska, platser där människan har liten eller ingen påverkan på ekosystemet.
Denna artikel har refererats i flera svenska media under den senaste tiden. Bland andra har
Karin Bojs skrivit en artikel i Dagens Nyheter, där den vetenskapliga artikeln överförs till svenska förhållanden.

”Jägarna gör inte vargens jobb”
Hon anser att jägare inte klarar vargarnas jobb, eftersom rovdjurens effekt på ekosystemen är mycket större än man trott. Bland annat tar hon upp att lövträd kan öka i hundrafalt när vargar kommer tillbaka till ett område, och att det har en gynnsam effekt för fåglar och andra små djur.
”Forskarna ser även positiva effekter för klimatet om rovdjuren håller nere bestånden av betande hjortdjur, så att träden och biomassan ökar. Färre vilda hjortdjur kan också påverka sjukdomssmitta hos både husdjur och människor, till exempel fästingburen Borrelia”, skriver Karin Bojs i artikeln.

Kan inte jämföras med svenska förhållanden
Nu kritiseras DN-artikeln av Håkan Sand, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, i en artikel i Svensk Jakt. Han menar att studien som publiceras i Science inte kan appliceras på svenska förhållanden eftersom studierna gjorts områden där människan har ingen eller väldigt liten påverkan. 
– De har jobbat i ekosystem som är väldigt lite påverkade av människan och de effekter forskarna pratar om kommer inte att komma till uttryck i Skandinavien. Det skriver de faktiskt också och refererar till Camilla Wikenros som är min före detta doktorand. Det står: ”där vi förväntar oss minst kaskadeffekter är just i ekosystem där människan har en stark påverkan”, säger Håkan Sand till Svensk Jakt.

Som att jämföra äpplen och päron
Han tycker att jämförandet av studien och svenska förhållanden är som att jämför äpplen och päron, eftersom Sveriges natur till stor del är påverkad av mänsklig aktivitet som jakt, jordbruk och skogsbruk.
– I Skandinavien har människan redan satt en målnivå med klövviltet och tillkommer rovdjur kommer människan dra ner på avskjutningen. Det är en form av adaptiv respons från jägarna. Så det är inte så att klövviltstammarna minskar drastiskt när det kommer in rovdjur. Utan människan buffrar detta med jakttrycket, säger Håkan Sand till Svensk Jakt.

Vill du läsa artikeln i Dagens Nyheter, klicka här!

Vill du läsa artikeln i Svensk Jakt, klicka här!