Enligt Jon Arnemo är de flesta av forskarna i Skandulv emot utsättning av nya vargar.
Enligt Jon Arnemo är de flesta av forskarna i Skandulv emot utsättning av nya vargar.

Forskarkrig om vargutsättningar

Nu rämnar till och med vargforskningsprojektet Skandulv när det gäller regeringens vilja att sätta ut nya vargar i Sverige. Nio av de tio Skandulvforskarna är emot att flytta in nya vargar och kritiserar främst planerna på att placera ut djurparksvargar. Det uppger den norske professorn Jon Arnemo, på högskolan i Hedmark, till Vetenskap & Miljö på Sveriges Radio.

Han har jobbat med Skandulv-projektet i 15 år.
Det är särskilt planerna på att placera ut vargvalpar som han vänder sig emot.
De svenska djurparkerna har i sin tur redan tidigare meddelat att de inte ställer upp på att lämna ut valpar som ska sättas ut hos vilda vargtikar.
– Ingenstans i världen har man gjort en riskanalys avvad det innebär, säger Jon Arnemo till Sveriges radio.
– Jag är djupt oenig med min kollega Olof Liberg som lyfter fram utplanteringsplanerna. Man blandar ihop förvaltning, biologi och forskning, anser Jon Arnemo.

Olycklig sammankoppling
Robert Franzén är representant för Rovdjursföreningen i Naturvårdsverkets centrala rovdjursråd. Han har dessförinnan jobbat 30 år med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket och håller med om att sammankopplingen av förvaltning och forskning och politiska beslut är olycklig.
– Det är en uppgift för forskarna att se vad förvaltningen leder till. Då kan man inte vara alltför allierad med dem som beslutar, kommentar Franzén till Vetenskap & Miljö.
Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö viltforskningsstation där nästan all vargforskning utförs, har också jobbat länge med den politiskt laddade vargfrågan.
– Jag tror på den här politiken eftersom den är förtroendeskapande inom ett förvaltningsområde som är smockfyllt med konflikter, förklarar Olof Liberg till Sveriges Radio.
Till Jakt & Jägare säger Liberg att det är han själv och Håkan Sand som är de mest tongivande i Skandulv.

”Det minst onda alternativet”
– Vi älskar inte heller utsättningar av varg. Men det är det minst onda av två onda ting, säger Olof Liberg.
– Alternativet är över 1 000 vargar i Sverige och stoppad jakt, konstaterar han.
– Biologiskt sett skulle vi klara oss en tid till utan utsättningar av vargar, tillägger Olof Liberg för att illustrera de politiska implikationerna i frågan.
Det är lätt för en norrman att sitta och tycka som Arnemo, påpekar Liberg.
– De har bara cirka 30 vargar och är därmed inte alls med och betalar samma kostnader som Sverige, säger han till Jakt & Jägare.