Forskningsmiljoner till hållbar utveckling

Av de 17 miljoner ur viltvårdsfonden som regeringen i förra veckan beslutade att ge viltforskningen går det mesta till det nya ramprogrammet ”Forskning för hållbar förvaltning av vilt”.

14 miljoner får Naturvårdsverket till ramprogrammet, som prioriterar fyra huvudområden:
· Landskap i förändring – effekter på och av vilt av klimat och samhällsförändringar tex. tätorter som bereder ut sig.
· Viltet, jakten och samhället.
· Biologiska effekter av jakt och viltförvaltning som belyser hur djurens fortplantning och beteende påverkas av jakt.
· De stora rovdjuren, bytesdjuren och samhället.
– Jag tycker att det är viktigt att vi är rädda om den svenska faunan. För att viltvården ska kunna bedrivas på bästa sätt är det nödvändigt att vi har den kunskap som viltforskningen kan ge oss, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Övriga medel går bland annat till Grimsö forskningsstation och nordisk viltforskning.