Foto: Shutterstock Länsstyrelsen hoppas på en effektivare jakt i björntäta Jämtland om nya jaktområden införs.

Förslag om halverat antal jaktområden för björn i Jämtland

Årets licensjakt på björn i Jämtland kan komma att ske i färre jaktområden. Enligt länsstyrelsen medför det att jägarna får lättare att nå den tilldelade kvoten.

Det är Tidningen Härjedalen som skriver om att antalet jaktområden för björn kan komma att halveras vid årets licensjakt.

650 individer

Förhoppningen är att fler björnar ska fällas och skadorna på rennäringen minska. Enligt den senaste inventeringen, från 2020, finns det ett 1 000-tal björnar i länet medan förvaltningsmålet är 650 individer.

I fjol var tilldelningen 200 djur, men bara 166 av dem kunde skjutas under licensjakten.

Färre skador

– Huvudsyftet med jakten är att minska skadorna för rennäringen, men vi vill också nå vårt förvaltningsmål, säger Emma Andersson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jämtlands län, till tidningen.

Hon tillägger:

– Vi vill inte hamna i en situation där vi minskar björnstammen men samtidigt har kvar stora skador för rennäringen.

Slå samman

Nu föreslår länsstyrelsen att de tre nordvästliga jaktområdena, där flest skyddsjakter beviljas med anledning av ren, ska behållas. De övriga fem vill man slå samman till ett. Förslaget har gått på remiss till berörda samebyar och beslut i frågan ska fattas under maj.