En av grannarna vill inte ha någon jakt på sina ägor, medan en annan har utfodring för jaktens skull.
Foto: Shutterstock En av grannarna vill inte ha någon jakt på sina ägor, medan en annan har utfodring för jaktens skull.

Försöker rädda höstsådden från vildsvin

Vildsvinen bökar och dovhjortarna betar. Djuren är så många och marken så svår att jaga på att jakt är meningslös, anser lantbrukaren Anders Norlén. I stället stängslar han nu in gårdens åkrar för att freda sina grödor.

– Det är psykiskt knäckande. Jag tänkte att antingen får jag lägga ner lantbruket eller så får jag göra något radikalt. Jag vill ju bruka jorden, berättar Anders Norlén i Land Lantbruk.
Han har 60 hektar åker och 70 hektar skog på Selaön i norra Södermanland. Markerna är perfekta för vilt, som både kan böka och beta och snabbt ta skydd.

Tre meter höga stängsel
En del av åkrarna har redan fått stängsel – tre meter höga metallnät, varav 80 centimeter har grävts ner under jord. För att stängsla in alla åkrar krävs nio kilometer viltstängsel till en kostnad av cirka 600 000 kronor.
– Förra året hade jag länsstyrelsen här som inventerade mina viltskador, och man beräknade att de kostade mig 150 000 kronor i skördeförluster. Vad viltskadorna kostade i år har jag inte orkat räkna på. Men om man räknar på vad fjolårets skördetapp kostade så kan jag ju hämta hem investeringen för stängsel på fyra år, säger Anders Norlén.

Meningslöst med jakt
Att försöka jaga viltet tycker han känns meningslös. En av grannarna vill inte ha någon jakt på sina ägor, medan en annan har utfodring för jaktens skull. Mellan dessa marker ligger Anders Norléns som är svår att jaga på.
Han har fått godkänt av länsstyrelsen att sätta upp stängsel och han hoppas nu att hans gröda kommer att få vara i fred.
– Man måste ju göra någonting, det är meningslöst att bara gå runt och gnälla, som Anders Norlén säger i Land Lantbruk.