Pipan blev för kort och ägaren fälldes för vapenbrott. (arkivbild)
Foto: Mostphotos Pipan blev för kort och ägaren fälldes för vapenbrott. (arkivbild)

Först friad sedan fälld för kortad pipa

Jägaren kortade pipan på sin studsare för att få ett smidigare vapen vid avlivning av djur som han fångat i fälla. Tingsrätten friade men hovrätten fällde för vapenbrott.

Det är Dagens Juridik som skriver om den erfarne jägaren i norra Sverige som för 15 år sedan modifierade en studsare genom att korta pipan.
Mannen har berättat att han har använt vapnet på samma vis som en grytpistol för att avliva djur som fångats i fälla. En stor fördel var att han fick plats med geväret i en ryggsäck och dessutom kunnat röra sig lättare i snårig terräng.

Erfaren jägare
Då fallet kom till Luleå tingsrätts kännedom konstaterade man att mannen är en erfaren jägare med licens för flera vapen.
Men vapentillstånd för kulgevär upphör att gälla om pipan görs kortare än 45 centimeter och den åtalade hade kortat pipan från 62 till 36,5 centimeter.
Domstolen ansåg dock att mannen trott att det gick att byta vapnet mot ett annat under samma licens och att han inte insett eller misstänkt att ändringarna gjorde vapeninnehavet olagligt.
På grund av att uppsåt saknades ogillades åtalet.

Geväret förverkat
Efter en överklagan bedömde hovrätten för Övre Norrland fallet. Domstolen fastslog att utredningen visade att de objektiva förutsättningarna för att fälla för vapenbrott var uppfyllda.
Frågan som återstod att besvara var om mannen haft uppsåt att begå brott.
Rätten kom fram till att det hade han i och med att han uppvisat likgiltighet inför risken att innehavet skulle bli olovligt.
Påföljden bestämdes till dagsböter på sammanlagt 9 000 kronor. Geväret förverkades i och med domen.