Foto: Anton De-Jong, SVA Trikiner i kött som ska hamna på matbordet är en sällsynt företeelse i Sverige och de få fallen ska upptäckas vid test.

Första trikinfyndet i björn på sex år

Under en och samma vecka har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påträffat trikiner hos björn och vildsvin. Inte på sex år har björn konstaterats bära på parasiten.

Senast trikiner påvisades i en svensk björn var 2016, men nu har SVA gjort ett fynd hos en björnhona med slaktvikten 27 kilo.

Djuret fälldes i Strömsunds kommun i Jämtland och hade 37 trikinlarver per gram kött.

Viktigt att testa kött

– Just björnkött röker man ju ofta och gör korv av, då hettas inte köttet upp tillräckligt för att ta död på eventuella trikinlarver. Därför är det viktigt att fortsätta med testning, säger Eva Osterman Lind, laboratorieveterinär på SVA, till Jakt & Jägare.

Också ett vildsvin, en gylta på 65 kilo som sköts i Tranemo kommun i Västra Götaland några dagar senare, visade sig vara smittat av trikiner då köttet undersöktes av SVA. I det fallet rörde det sig om 92 larver per gram kött.

”Sannolikt blivit sjuk”

– I båda fallen hade man sannolikt blivit sjuk om man ätit köttet utan att först hetta upp det till minst 68 grader, vilket dödar parasiten.

Eva Osterman Lind understryker att förekomst av trikiner hos vilt i Sverige trots allt är låg. Man hittar parasiten hos till exempel lo, järv och räv men varg toppar listan på populära värddjur.

– Det senaste fallet då misstanke fanns om att en människa blivit sjuk av trikiner var 2013 och då gällde det vildsvinskött. Men det gick inte att bevisa eftersom inget kött fanns kvar att testa.

Spansk infekterad korv

Dessförinnan var senaste gången 2007 då en grupp studenter blev sjuka av spansk vildsvinskorv.

– Då fanns det korv kvar att testa så vid det tillfället gick det att styrka misstankarna.

Hur säkra är testerna?

– Utförs de av ett ackrediterat laboratorium och provtagningen har gjorts på rätt sätt kan man lita på resultaten, de är väldigt säkra.

Om det osannolika ändå inträffar och du får i dig trikiner, vad händer då?

– Det beror på hur många larver man får i sig. Vid 100 larver kan man få symptom som börjar med magsmärtor, diarré och kräkningar.

­– Sedan kryper larverna ut i muskulaturen. Då får den drabbade symptom som feber, muskelvärk och blödningar i ögon och under naglar, säger Eva Osterman Lind och tillägger:

– De akuta symtomen avtar efter hand men trikinlarverna får man leva med för de finns kvar i musklerna i flera år.