Foto: Shutterstock Dna-analyser har tidigare gett svaret på vad älg, rådjur, kron- och dovvilt äter. Nu undersöker forskarna varför de väljer just den födan.

Fotograferande älgar hjälper forskare

Vad älgar äter har kartlagts tidigare via spillningsprover. Nu går forskarna på SLU ett steg längre och förser tre älgar på en norsk ö med kamera för att i detalj bestämma deras födoval.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som i samarbete med Norska institutet för naturforskning, NINA, nyligen sjösatte ett nytt älgprojekt.

Tre älgtjurar på ön Vega i Nordnorge har försetts med kamerahalsband. Kamerorna är programmerade att gå i gång den 1 juli. Sedan kommer de att spela in sekvenser om 25 sekunder var tredje minut under en veckas tid.

Medvetna val

Målet med undersökningen är att kunna fastslå om älgarna gör medvetna val för att täcka sitt näringsbehov då de äter.

– Med hjälp av kamerorna kan vi återskapa innehållet och räkna fram det exakta näringsinnehållet i enskilda måltider, det gör det möjligt att se om de väljer olika typer av föda i sina olika måltider, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU.

Klarare bild

Tanken är att man ska få en klarare bild av hur de fyra klövviltarternas näringsbalansering skiljer sig åt och hur den varierar beroende på årstid och geografiskt område.

Om man lyckas förutsäga djurens födoval går det lättare att ta höjd för skador på skogar och grödor.

”Bättre förståelse”

– Det här kommer ge oss bättre förståelse för vad som utgör ett bra foderlandskap för de olika arterna och hur sådana landskap kan skapas genom långsiktiga strategier inom skogs- och jordbruk, säger Robert Spitzer.