Furuholm kritiserar lokvoten

Att Naturvårdsverket endast tillåter att 30 lodjur får fällas i Mellansverige leder nu även till kritik från länsstyrelsenivå.
– Jag tappar tilltron till hela det här systemet och mot Naturvårdsverket, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, till Svensk jakt

Han kan varken förstå hur Naturvårdsverket kommit fram till beslutet eller hur han ska förklara det för värmlänningarna.
– Jag funderar på om det finns några hemliga regler, förutom de officiella, säger Lars Furuholm till Jägareförbundets Svensk jakt.
Länet har ett överskott på uppskattningsvis 60 lodjur, sett till miniminivån. Lars Furuholm undrar vad det då spelar det för roll om det blir jakt på 20 lodjur.
Förra året var länets kvot 20 lodjur i licensjakten. Nu ska länet vara med och dela på 30 lodjur i hela Mellansverige, som antingen fälls i licensjakten eller efter enskilda skyddsjaktsbeslut.
Jägarnas Riksförbunds rovdjursansvarige, Henrik Tågmark, tyckte i gårdagens kommentarer att det var lika bra att ha ett lotteri i de mellansvenska lolänen med de 30 lodjuren i vinstpotten.

Misstroendeförklaring mot länen
Även Lars Furuholm ser Naturvårdsverkets lobeslut som en misstroendeförklaring mot dem som arbetar med rovdjursfrågorna i länen.
– Att vi i länen inte får besluta om jakt trots att vi har fler lodjur än miniminivån ser jag som en misstroendeförklaring mot både länsstyrelserna och våra viltförvaltningsdelegationer. Det här är inte lokal förvaltning, konstaterar han i Svensk Jakts webbupplaga.
Han befarar även att beslutat påverkar acceptansen för rovdjurspolitiken och det kommande inventeringsarbetet negativt.
Enligt Svensk jakt är det möjligt att länsstyrelsen i Värmland överklagar Naturvårdsverkets lojaktsbeslut.