Fynd efter jägarfolk i brandområde

Den stora skogsbranden i Västmanland har blottlagt spår efter jägarfolk som levde i området för 10 000 år sedan, skriver Fagersta-Posten.

13 800 hektar mark eldhärjades vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Det brann med sådan intensitet att torv och jord på marken gick upp i rök.

Fynd från stenåldern
Det har underlättat för arkeologer att finna spår efter tidigare kulturer. Bland annat har man funnit 16 gamla boplatser i området. Vissa av dem är från stenåldern för 10 000 år då det var havsskärgård på platsen.

Fiske och säljakt
– Efter istiden låg vattennivån betydligt högre här i trakten – drygt 100 meter högre än vad den gör i dag. Det var ett ölandskap och många människor höll till här för att fiska och jaga säl, berättar arkeolog Anette Färjare för Fagersta-Posten.