Färsk observation. I helgen såg en kvinna fyra vargar i Höghult, som ligger söder om det område som utritats som Tivedenvargarnas revir på den här kartan.
Foto: Naturvårdsverket och Shutterstock.com Färsk observation. I helgen såg en kvinna fyra vargar i Höghult, som ligger söder om det område som utritats som Tivedenvargarnas revir på den här kartan.

Fyra vargar synliga i Tiveden?

Det finnas uppgifter som tyder på att det finns minst fyra vargar i Tivedenreviret, dit samhället flyttade ett finskryskt vargpar senvintern 2013.
– En kvinna vaknade av att hundarna skällde i hundgården. När hon kom ut såg hon fyra vargar, berättar länsstyrelsens besiktningsman i Västra götaland, Gillis Persson.

De båda flyttvargarna konstaterades med säkerhet januari 2013 i Sverige, bara en månad innan de flyttades till Tiveden. Både Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket sa snabbt ja till flytt, trots att principen för att hindra rabies och dvärgbandmask av hävd varit sex månader väntetid.

Fångna i 21 timmar
Statens personal höll vargarna fångna i 21 timmar och körde dem med bil från Övertorneå till Tiveden i södra delen av Örebro län. När dörrarna till transportburarna öppnades kunde man konstastera att vargarna tvingats uträtta sina behov i burarna.
Tiken löpte under flytten och snart stod det klart att hon och hannen avsåg att stanna i området.

Fem valpar filmades
Våren 2013 föddes fem valpar, som filmades av en naturbevakare den 8 juli.
– I februari 2014 slutade hannens sändare fungera. Men på senvintern spårade vi två alfadjur och fyra årsvalpar, berättar Mariana Skoglund, chef på rovdjursenheten på länsstyrelsen i Örebro.
Tre av de fyra valparna sköts i maj och juni under skyddsjakter, två i Norge och en i Härjedalen. Några uppgifter om den fjärde och femte valpen finns inte i nuläget.

”…möjligen illegalt dödad?”
Bland vargvänner spekuleras det i att även hannen är död.
”Det är bara det att tre av parets fyra fjolårsvalpar skjutits i skyddsjakt och att paret dessutom inte längre är intakt, då hanen är försvunnen och möjligen illegalt dödad?”, skriver Anders Ekholm, tidigare regionansvarig för Rovdjursföreningen, i en debattartikel i Gefle Dagblad den 29 oktober.

Tror att valpar föddes i våras
Men det finns inga uppgifter som styrker att hannen är förvunnen.
– Det vet vi ingenting om innan vi får spårsnö och kan börja leta efter dem i reviret, säger Mariana Skoglund.
Vargforskare Håkan Sand är av uppfattningen att tiken i Tivedenreviret födde valpar även i våras.
– Av de rörelsemönster vi kunde utläsa drar jag slutsatsen att hon valpade även i våras, säger Håkan Sand.

Observation i helgen
I helgen som gick kom också en observation som kan tyda på att flyttvargarna i Tiveden lever och har minst två valpar.
En kvinna vaknade av att hundarna i hundgården skällde ihärdigt mitt i natten i Höghult norr om Karlsborg.
– Hon säger att det stod två vargar alldeles vid hundgården och ytterligare två vargar i skogsbrynet. Jag har har spårat på platsen men kan inte säga hur många vargar det är spår efter. Kvinnans uppgift är i alla fall trovärdig, säger länsstyrelsens besiktningsman, Gillis Persson.

Signaler från närområdet
Tikens sändare skickade ingen signal från området runt gården. Det misstänker Gillis Persson kan bero på att hon befunnit sig i radioskugga.
– Något dygn senare skickade hon en positionssignal cirka 1,5 mil nordost om Höghult. Dessutom finns en observation av tre vargar som jagat hare på en åker bara några kilometer norr om Höghult, säger Gillis Persson.

”Långsökt”
Han misstänker att det är Tivedenvargarna. Han funderar på om det inte kan ha varit två årsvalpar som gick fram till hundgården och att alfaparet avvaktade på håll.
– Det är långsökt att tro att det skulle finnas ytterligare en grupp med vargar så nära, säger Gillis Persson.

Ny grupp öster om Askersund?
Länsstyrelsen i Örebro misstänker också att ytterligare en grupp vargar håller till öster om Askersund.
– Folk har rapporterat att de sett flera vargar där. Tittar vi på Tivedentikens rörelsemönster så rör det sig om andra vargar, säger Mariana Skoglund.