Folk i fiskebranschen känner inte igen sig i Världsnaturfonden WWF:s beskrivning av läget för gäddan.
Foto: Shutterstock/fotomontage Folk i fiskebranschen känner inte igen sig i Världsnaturfonden WWF:s beskrivning av läget för gäddan.

Gäddlarm väcker förvåning

Världsnaturfonden WWF:s larm om vikande gäddbestånd i Sverige tas emot med förvåning.
– Menar du allvar? Jag är i alla fall inte oroad för gäddans situation, säger Håkan Brugård, tidigare storfiskregistrerare hos Sportfiskarna.
– Världsnaturfondens listning har gått överstyr, säger Mats Eriksson, ordförande i Mälarens Fiskarförbund.

Det var häromdagen som det avslöjades att Världsnaturfonden WWF rekommenderar människor att inte köpa gädda. Detta eftersom WWF tycker sig se att gäddbestånden är vikande.
– Vi ger gädda rött ljus, vilket inte ska förväxlas med Artdatabankens rödlistning, säger Inger Näslund vid Världsnaturfonden.
Larmet gäller kuststräckan i Östersjön och de stora insjöarna. På framförallt kusten minskar fångsterna och Världsnaturfondens slutsats är att det främst beror på att lekplatser vuxit igen och förstörts av utdikning och övergödning.
– Vi ger rådet att människor inte ska köpa yrkesfiskad gädda. Vi har naturligtvis inte utvärderat alla sjöar utan rekommenderar människor att höra sig för med lokala företrädare hur det ser ut med gäddbestånden, säger Inger Näslund.

”Gäddbeståndet är starkt”
Ordföranden i Mälarens Fiskarförbund, Mats Eriksson, är kritisk till Världsnaturfondens uppgifter.
– Det är möjligt att det finns problem på kusten, men i Mälaren kring Västerås är gäddbeståndet starkt. Det samma gäller gösbeståndet, som Världsnaturfonden gett gult ljus, säger Mats Eriksson.
Han pekar på att minimimåttet för gös ökades till 40 centimeter 2012, samtidigt som minsta maskstorlek i garnet ändrades till 60 millimeter.
– Världsnaturfonden tjänar naturligtvis pengar på att gå ut med sina listor, men jag känner ingen tillit till uppgifterna. Vår uppfattning är att gädd- och gösbeståndet är starkt. En annan tråkig effekt är att det här kan skrämma människor från att åka ut på Mälaren och kasta efter gädda, eftersom de tror att gäddan är hotad, säger Mats Eriksson.

”Andra fiskarter mer hotade”
Han tycker att Världsnaturfonden gjort mycket bra saker, men i frågan om vilka fiskarter som ska ha rött ljus eller inte är han kritisk.
– Det finns andra fiskarter som däremot minskar, men de finns inte ens med på listan, säger Mats Eriksson.
Den absoluta merparten gädda som fiskas i Sverige säljs på export. I Frankrike är fisken en delikatess.
Mats Eriksson riktar inget fiske mot gädda men han säljer alla gäddor han får, på Göteborgs fiskeauktion.
– Det allvarliga i saken är att Världsnaturfonden riskerar att ta ifrån egna företagare inkomster när de larmar om gäddbestånden, säger Mats Eriksson.

”Skojar du?”
Håkan Brugård var i många år storfiskregistrerare hos Sportfiskarna och bestämde vad som var svenska rekord för olika arter. Han har kämpat för att människor inte ska dra upp och slå ihjäl stora avelsgäddor, eftersom som just stora gäddor minskat i antal.
Men Håkan Brugård tror först inte på uppgiften, att Världsnaturfonden gett rött ljus till gäddan.
– Skojar du? Det har funnits problem med igenvuxna och förstörda lekområden utmed kusten, men där har bland annat Sportfiskarna restaurerat det man kallar ”gäddfabriker”. Det har gett mycket fint gensvar och andelen gäddor mellan ett och två kilo har ökat kraftigt, säger Håkan Brugård.
– Nej, jag är inte oroad för gäddan, konstaterar han.