Den genetiskt värdefulle varghannen i Galvenreviret lever, men hur är det med tiken? Hennes sändare tystnade i början av september.

Den genetiskt värdefulle varghannen i Galvenreviret lever, men hur är det med tiken? Hennes sändare tystnade i början av september.

Galventikens sändare har tystnat

Forskarna har problem med de moderna GPS-sändare som svenska vargar bär. Åtta av de 20 sändare som sattes på vargar i vintras har tystnad. Bland annat får man inte längre någon signal från tiken i Galvenreviret, Pessinkivargens partner.

Redaktionen har nåtts av uppgifter om att
Pessinkivargens (Galvenhannen) sändare tystnat, att den invandrade och genetiskt värdefulle varghannen ska ha blivit ihjälkörd av en bil i början av september. Det dementerar vargforskaren Håkan Sand på Grimsö.

”Färska positioner i dag”
– Jag har färska positioner på honom från i dag. Han lever. Däremot förlorade vi kontakten med tiken i början av september, säger Håkan Sand.
Överhuvudtaget har funktionen hos de sändare som sattes på vargar i både Sverige och Norge i januari varit dålig. Åtta av 20 sändare har lagt av.

Problem med en serie
– Det här är en serie vi haft problem med. Men man ska också tänka på vilket hårt liv en varg lever. Sändaren ska fungera trots att de leker med varandra och kanske biter varandra i halsarna. De ska tåla att de vistas i vatten och slåss med älgar. Dessutom ska sändarna fungera från plus 40 grader ned till kanske minus 30 grader, säger Håkan Sand.

Förändringar i revirstrukturen
Om det skulle visa sig att tiken i Galvenreviret faktiskt är död kan det innebära förändringar i revirstrukturen.
– Är hon död har hannen ensamt försörjningsansvar och då stannar han sannolikt i det nuvarande reviret. Vid brunsten kan det hända att han utökar sitt område och börjar söka aktivt efter en hona, säger Håkan Sand.

Tiken väljer revir
En tendens som forskarna märkt är att det är vargtiken som först slår sig ned i ett lämpligt område. Där väntar hon sedan på en passande partner. Det stämmer inte alltid, men tendensen finns.