Foto: Mostphotos I domen understryks att det gick närmare fem år mellan brott och dom, något som gav strafflindring: "Den tid som har gått i det här fallet, från den 26 oktober 2019, är nästan fem år från det att polisen upptäckte brottsligheten till dess att dom meddelas i målet. Tidsutdräkten kan inte anses kunna läggas någon av de tilltalade till last. Med beaktande av att den nu aktuella brottstypen är den tid som förflutit anmärkningsvärt lång."

Gästjägare döms för att ha skjutit en ren i Jämtland

Tipset om rattfylleri följdes upp av polisen i Jämtland, och det visade sig stämma då fordonet stoppades. Dessutom hittade man en styckad ren i bagageutrymmet – nu har domarna meddelats av tingsrätten.

Det är en snårig historia som tingsrätten i Östersund har haft att ta ställning till. Det hela började i slutet av oktober 2019 då polisen fick tips om en misstänkt rattfylla i närheten av Oviken i Jämtland. Ett vittne hade iakttagit att två utländska jaktgäster drack alkohol i samband med att de stannat för att tanka.

Polisen stoppade

I Myrviken stoppades bilen av en polisman som i efterhand har berättat att han upplevde det som om föraren var berusad. Då han påträffade en renkropp i bagageutrymmet och ett jaktvapen, som skulle visa sig vara laddat, i baksätet inriktade han sitt initiala agerande mot misstänkt vapen- och jaktbrott.

Männen, med adress i Österrike, greps och vid en senare undersökning av deras mobiltelefoner påträffades bilder då de skålade vid den skjutna renen.

Inför rätta medgav de att de sett renen och gått ut och skjutit den i tron att det rörde sig om en älg. Därefter, berättade de, blev de varse sitt misstag och kontaktade den man som de var jaktgäster hos. Mannen anlände till skottplatsen och hjälpte dem med att ta hand om renen.

Berörda samebyn

De båda jaktgästerna sade sig vara medvetna om att de brutit mot lagen, men att de inte tänkt behålla köttet och hade planerat att kontakta polisen och den berörda samebyn.

Men den förklaringen vann inte gehör hos rätten, bland annat eftersom de båda inhandlat salt, buntband och en presenning efter att djuret skjutits.

I domen står:

”Berättelsen innehåller är en del svårförklarliga moment, till exempel hur de agerat efter att renen skjutits, att kontakt med varken polis eller samebyn skett och det har inte heller enligt hans egna uppgifter funnits någon konkret plan att återlämna renen mer än en önskan om att göra detta. Om de hade för avsikt att återlämna renen är det också motsägelsefullt att de färdades åt en helt annan riktning.”

Villkorlig dom

Eftersom renen räknas som ett tamdjur dömdes de båda gästjägarna för stöld till villkorlig dom, men behöver inte betala böter eftersom så lång tid förflöt innan saken prövades av domstol.

En av männen, som körde bilen, fälldes också för rattfylleri.

De båda ska betala advokatkostnader på omkring 20 000 kronor vardera.

Mannen som var behjälplig med att ta hand om renen dömdes för häleri till villkorlig dom. Han ska betala hela sin advokatkostnad om 30 000 kronor.

Trion ska dessutom betala 800 kronor var till brottsofferfonden.