Gästjägare inför rätta för att de sköt älgkor

En gästjakt på Vittskövle gods i december 2005 har slutat i Kristianstads tingsrätt för två jägare som sköt älgkor. En av jägarna blev friad för sin felskjutning och den andre dömd.
Omkring tio jägare deltog i jakten som främst gällde vildsvin och älgjakt, men det var fortfarande kvar två kalvar i tilldelningen för älgjakten.

Enligt tingsrätten var en 52-årig jägare oaktsam när han fällde en älgko, som var tydligt större än en kalv. På cirka 50 meters avstånd borde han ha sett skillnad på ko och kalv, särskilt när det gäller huvudformen, anser rätten.

Därför döms 52-åringen till 60 dagsböter för sitt jaktbrott.

Däremot frias en 42-årig jägare som också sköt en ko vid samma gästjakt.

På omkring 80 meter fällde han en ko som var både liten och mager. Därmed finns rimliga anledningar att acceptera hans felskjutning.

Till 42-åringen fördel fanns även det faktum att det på jaktradion meddelats att drevkarlar sett en tjur, två kalvar och en ko i rörelse.

När de kom fram mot 42-åringens sköt han den minsta älgen, som i själva verket var en ko.

Chefsåklagare Pär Andersson hävdade vid rättegången att det handlar om erfarna jägare som borde kunna se skillnad på vuxna djur och kalvar, rapporterar Kristianstadsbladet.

Åklagaren erbjöd de två jägarna strafförelägganden på 80 dagsböter för jaktbrott, men båda ville ha sitt fall prövat vid en rättegång.