Ungefär en femtedel av de utsatta fasanerna tas av rovfåglar och rävar.
Foto: Håkan Stenlund Ungefär en femtedel av de utsatta fasanerna tas av rovfåglar och rävar.

Godsägare med fasaner vill flytta duvhökar

Rydsgård gods, nordost om Skurup i Skåne, tänker ansöka hos länsstyrelsen om att flytta infångade hökar som släpps långt från godset. Det finns många rovfåglar som lockas till Rydsgård, eftersom godset varje år släpper ut omkring 5 000 fasaner för jakt på markerna.

En heltidsanställd yrkesjägare är anställd. Lönen och de övriga viltvårdsinsatserna täcks med hjälp av intäkter när gästjägare kommer för att jaga fasan.

Cirka 1 000 av fåglarna blir byte för olika predatorer, som rävar och rovfåglar. Främst kungsörn och duvhök tar fasaner. På Rydsgårds marker finns ett häckande kungsörnspar. På vintern kommer det ner fler örnar från norr.

Örnarna tar tio procent av fasanjakten

– Sedan örnparet etablerade sig här har avskjutningen av fasaner minskat med tio procent, säger godsägaren Urban Wehtje till Ystads Allehanda.

Örnarna lär bli svårt att få skyddsjakt på.

Det som återstår är att ansöka hos länsstyrelsen att fånga hökar vid fasanuppfödningen.

– Tidigare kunde vi ge tillstånd att avliva duvhök, säger Eva Johansson på länsstyrelsen, till Ystads Allehanda.

– Men från årsskiftet kom en ny lag som förbjuder det. Men man får fortsätta att fånga hökar och flytta dem, tillägger hon.

Fångade duvhökar körs till Richard Bergendahl på Romeleåsen som tar hand om hökarna och ringmärker dem innan de släpps igen.