90 älgar ska få GPS och följas för att se hur de rör sig.
Foto: BGSmith / Shutterstock.com 90 älgar ska få GPS och följas för att se hur de rör sig.

GPS-älgar minskar skogsskador?

I Norrbotten ska 90 älgar märkas med GPS för att deras rörelsemönster ska kartläggas. Det tre år långa forskningsprojektet ska på sikt minska älgbetesskadorna.

I tre områden i Norrbotten – i Överkalix, nära Niemsel norr om Råneå och väster om Moskosel i Arvidsjaurs kommun – har ungskogen skadats mycket under vintrarna. I desssa tre områden ska 30 älgar märkas med GPS, vilket blir totalt 90 älgar.
Med hjälp av GPS-sändarna ska älgarnas rörelsemönster följas och studeras.
– Tidigare studier har visat att vissa älgar är kvar på samma plats medan andra vandrar. Men vi vet inte hur stor andel som vandrar och hur långt de kan gå. Här vill vi ha mer kunskap, säger Göran Ericsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande.
Projektet är ett samarbete mellan Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten, Svenska Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelsen i Norrbotten. Markägarna företräds av Sveaskog.

Kartläggning av älgarna
Uppgifterna från älgarnas GPS-sändare kommer att kunna följas via webbsidan www.alg-forskning.se, med en fördröjning på två veckor.
De ska även kunna visa hur älgar rör sig, med tanke på hur älgar tenderar att samla ihop sig på vissa platser vintertid och därmed orsaka ett högre betestryck lokalt. Nu ska SLU ta reda på vilka älgar som samlas var. Syftet är att se hur stammen ska förvaltas för att minska skador på skogen.
I Norrbotten finns sedan tidigare ett antal märkningar gjorda av älgar inom vandringsområdena som visar på rörelsemönster under året. Denna kunskap har lett till större förståelse för hur älgar rör sig och hur förvaltningen bör anpassas till detta. Dock finns det fortfarande finns luckor i kunskapen rörande älgarna vandring i länet. Ett förbättrat underlag rörande detta anses leda till en framtida bättre förvaltning av älgarna”, skriver SLU.