Grönt band ska visa att älg är laglig

Polisen och länsstyrelsen i Norrbotten misstänker att det pågår omfattande illegal jakt på älg i länet. Nu ska alla älgar som är legalt skjutna förses med gröna, plomberade märkningar som visar att de är lagliga.

Märkbanden ser ut ungefär som buntband och skickas ut av länsstyrelsen.

– Om ett jaktlag har exempelvis två stora älgar och två kalvar i tilldelning, får de fyra band av oss. Direkt en älg skjuts ska märkningen sättas runt ett ben. Där ska bandet sitta kvar tills det är dags för finstyckning, säger Daniel Wikman Myrestam, jakthandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.

Då kan polisen vid tillsyn, exempelvis i slakterier, kontrollera att älgarna är lagligt skjutna. Företag som hanterar älgkött får inte befatta sig med älgar utan plomberingsband.


På vilka grunder misstänker ni omfattande illegal älgjakt?

– Det hör man talas om…. Men jag vet faktiskt inte. Du får fråga min kollega, Roland Saitzkoff.

Men han går inte att nå, på grund av semester. Hos polisen i Norrbotten är det också semester för polisen som handlägger jaktärenden. Vakthavande befäl vet inte heller vad misstankarna bottnar i.

Flera tidningar runt om i landet rapporterar om den omfattande illegala jakten och plomberingsbanden, men ingenstans framgår vad som ligger till grund för misstankarna.