Foto: Shutterstock.comDet kan bli licensjakt på lodjur även kommande vinter. Trenden är att lostammen minskat i Norrlandslänen och ökat i söder. Det kan påverka licenskvoterna i de olika länen när respektive länsstyrelse beslutar om lojakten.

Grönt ljus för lojakt i mars

Enligt den senaste inventeringen finns det i Sverige totalt sett lika många lodjur som förra året, cirka 1 200 lodjur, Därmed ger Naturvårdsverket grönt ljus för att länsstyrelserna kan besluta om licensjakt på lodjur, som i så fall sker i mars nästa år.

Den senaste licensjakten gällde 76 lodjur i sex län med den största kvoten i Jämtland med 22 lodjur. Resten av länen hade kvoter som pendlade mellan två och 16 lodjur.
Med omkring 1 200 lodjur i den senaste inventeringen ligger det över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Därmed ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur i respektive län.

Lostammen minskar i Norrland
Trenden är att lostammen minskar i Norrlandslänen och ökar i söder. Det kan påverka de länsvisa licenskvoterna.
−Totalt sett för hela landet är inventeringsresultatet i stort sett samma som förra året, men regionalt ser vi relativt stora förändringar med en minskning i norra förvaltningsområdet, i stort sett oförändrat i mellersta och en tillväxt i södra, säger Mirja Lindberget, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Ökat med 40 procent i söder
Att antalet lodjur ökat med drygt 40 procent i söder beror förmodligen på att populationen ökat i kombination med att det varit en bra vinter med gynnsamma spårförhållanden, tror hon.
− Att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet särskilt mellan län. En minskning eller ökning är sannolikt en kombination av flera olika faktorer som födotillgång, åldersstruktur, förvaltningsåtgärder och även inventeringsförhållanden, kommenterar Mirja Lindberget.
Nu är det upp till respektive länsstyrelse att bedöma om och i vilken omfattning en licensjakt kan ske under nästa år. Gotland är undantaget eftersom det inte finns några lodjur där.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...