Guldälg belöning i kampen mot viltolyckor

Älgskadefondsföreningen instiftar den 4 september, i samband med Tylösandsseminariet, priset ”Guldälgen”. Priset är det första i sitt slag och är belöning till den person, organisation, företag eller myndighet som på bästa sätt bidrar till att sprida kunskap om eller förebygga viltolyckor.

– Guldälgen är en oerhört viktig del för att öka medvetenheten kring viltolyckor. Att premiera de som hjälper till att öka kunskapen kring dessa frågor är ett viktigt steg för att minska antalet olyckor, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Varje år inträffar 35 000 viltolyckor på de svenska vägarna. Det innebär att varannan trafikolycka som sker i Sverige är en kollision med vilt. Trots detta saknar många trafikanter kunskap om riskerna för en kollision med klövvilt.

Jobbat sedan 1973

Intresseorganisationen Älgskadefondsföreningen har sedan 1973 arbetat med att minska antalet viltolyckor på svenska vägar. Varje år besöker föreningen ett hundratal arrangemang, med en sammanlagd publik på cirka två miljoner personer, och sprider kunskap om viltolyckor.

Guldälgen ska delas ut årligen i samband med Tylösandsseminariet – Sveriges största trafiksäkerhetskonferens. Vinnaren kommer att motta en designad glasskulptur och ett stipendium på 20 000 kronor.

– Priset är ett bra initiativ för att stimulera och belöna goda idéer för att minska problematiken med viltolyckor, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.