Hälften av politikerna vill inte ha varg

Västerbottens Folkblad har gjort en rundringning bland alla riskdagsledamöter från Västerbotten. En majoritet av dem säger nej till en fast vargstam i länet. Elva riksdagsledamöter från Västerbotten fick svara på var de står i vargfrågan och varför. Fem av dem tycker att det inte ska finnas någon fast vargstam i Västerbottens län.

Den största anledningen, enligt de fem, är att renskötsel och vargar inte går att kombinera. Fyra ledamöter säger ja till varg eftersom den tillhör faunan. En ledamot är tveksam och en har ingen uppfattning.

Den allmänna åsikten hos ledamöterna är att det är viktigt att man regionalt får bestämma i frågan.

En av dem som inte vill ha varg är s-politikern Helén Pettersson från Umeå. På Västerbottens Folkblads fråga om det ska finnas en fast vargstam i Västerbottens län svarar hon:

”Varg ger ohållbara problem”

– Nej, vi kan inte ha en fast vargstam med föryngringar. Det går inte att kombinera med renskötseln. De problem som vargen ställer till med för renskötseln är ohållbar. Men, det är viktigt att vargarna får passera renskötselområdena. Vi behöver nytt blod söderut.

Den oro och rädsla som finns bland människor som bor i markerna är något som måste hanteras, tycker miljöpartiets Thomas Nihlén.

– Det är klart att man måste ta den på allvar, samtidigt som jag har väldigt svårt att förstå rädslan som trissas upp av vissa krafter, som jägarna till exempel. Vi måste visa att vi klarar av att leva tillsammans. Om vargar blir vanligare försvinner kanske även rädslan och oron, säger Thomas Nihlén till Västerbottens Folkblad.

Vill ha regionala vargbeslut

Karl Gustav Abrahamsson (s) från Vilhelmina tycker att inflytandet på regional nivå är en viktig del i acceptansen kring rovdjur.

– Jag var en av dem som tog fram det jaktpolitiska programmet. Vi tog upp många frågor, om vargen ska accepteras i faunan och om licensjakt på björn. Vad gäller vargen är bestämmanderätten viktig. Den ska vara på regional nivå, så att länsstyrelsen får besluta om exempelvis skyddsjakt. Vi gick till val i dessa frågor och ska följa upp det, berättar Karl Gustav Abrahamsson för Västerbottens Folkblad.

Gunilla Tjernberg (kd) från Sävar, är försiktigt positiv till en vargstam.

– Men vargstammen får inte bli så hög att de blir en fara och människor blir rädda. Men man kan inte avyttra den helt heller. Rädslan måste man ta på allvar. Länsstyrelsen måste hålla koll och ha ett begrepp om när vargen kommer för nära, då måste man avliva den. Vi måste ha ett sådant regelverk, säger Gunilla Tjernberg till Västerbottens Folkblad.