Han kollar Ockelbovargarna

För att se om det har etablerats ett nytt vargrevir i Ockelbo spårar länsstyrelsens naturbevakare Per Ahlqvist efter vargarna i området.

Det rapporteras många vargobservationer kring Ockelbo i Gävleborgs län. För att slå fast vilka vargarna är och om de har etablerat ett nytt revir spårar Per Ahlqvist, naturbevakare på länsstyrelsen.
Han letar också efter spillning och andra efterlämningar som kan innehålla DNA.
– Vi håller främst ordning på vilka revir som finns. Och eftersom det bara är alfaparet som markerar revir så koncentrerar vi oss på att säkra deras spår, och det görs enligt vissa formella kriterier. Det är väl baksidan med omfattande rapportering, att det krockar med förväntningarna på att vi ska säkra alla spår, säger Per Ahlqvist till Arbetarbladet.

Ett tredje revir?
Kring Ockelbo finns redan två andra revir – Sjösvedenreviret och Korsåreviret. De revirmarkeringar som hittills hittats är från ett sällskap från Sjösvedenreviret och det nya paret som rör sig runt Ockelbo.
En ny reviretablering kan innebära att Sjösvedenreviret trängs tillbaka lite, eller att det nya paret bildar sitt revir lite längre österut.
– Vargar respekterar ofta stora avskiljningar i naturen, som trafikerade vägar, järnvägar, stora vattendrag eller jordbruksmark. Hittills har vargarna i Sverige inte varit fler än att de fått det utrymme de kräver, normalt tio kvadratmil. Men kanske ändrar de beteende om de blir fler, berättar Per Ahlqvist för Arbetarbladet.

Har stött på vargarna
Under sina spårningsturer har Per Ahlqivst stött på vargar flera gånger.  
– När jag spårat står de plötsligt där. Eller när vi räknat valpar vid en varglya, exempelvis. På sjöisar har jag sett dem, ofta vid älgkadaver, säger han till Arbetarbladet.
Själv är han övertygad om att vargar inte är farliga för människan, att det är fullt möjligt att skrämma bort dem, men att man inte ska väcka deras jaktinstinkt.
– Har man hund i koppel kan jag förstå om människor känner stort obehag. En varg kan bli så fokuserad på hunden att den till och med glömmer människan bakom, säger han till Arbetarbladet.