Varnar för snabbflytt. Veterinär Hans Boström (infälld) framhåller att det krävs flera avmaskningar och efterföljande kontroller innan man kan vara säker på att en varg inte bär på dvärgbandmask. Inkubationstiden för rabies är upp till sex månader.

Varnar för snabbflytt. Veterinär Hans Boström (infälld) framhåller att det krävs flera avmaskningar och efterföljande kontroller innan man kan vara säker på att en varg inte bär på dvärgbandmask. Inkubationstiden för rabies är upp till sex månader.

Han varnar för snabb vargflytt från Övertorneå

Jordbruksverket snabbutreder nu riskerna med att flytta vargarna från Övertorneå till vargbältet. Flytten hastar eftersom de båda vargarna befinner sig bland renar i renskötsemrådet.

Veterinär Hans Boström varnar för snabb flytt, som han menar kan föra in rabies och dvärgbandmask i landet.

– Att flytta dem direkt är som att spela rysk roulette. De måste avmaskas flera gånger och inkubationstiden för rabies är upp till sex månader, säger Hans Boström.

En av vargarna som påträffats i Norrbotten är invandrare från Finland eller Ryssland. För ett djur som förs in därifrån av människa kräver Jordbruksverket sex månaders karantän, främst på grund av riskerna för rabies och dvärgbandmask.

Vargarna i Övertorneå revirmarkerar och enligt renägare Thomas Petäjävaara ligger deras revir på båda sidor om landsgränsen.

Vilka är riskerna?
Korju sameby har fått renar dödade och har ansökt om skyddsjakt på vargarna. Eftersom en av dem är så kallat genetiskt viktig utreder nu Naturvårdsverket en flytt av dem. Naturvårdsverket har nu gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda vilka riskerna är för att flyttade vargar för med sig sjukdomar.

Naturvårdsverket vill veta hur riskerna ser ut om vargarna flyttas direkt, efter några månader eller ett halvår.

– Vi räknar med att komma med vårt yttrande den här veckan, säger Jan Danielsson, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

Kan bryta ut efter upp till sex månader
Tidigare har planen varit att vargar som kommer in i landet ska rabiesvaccineras och avmaskas för att sedan gå kvar i området ”för observation” ett halvår. Det är alltså samma tid som gäller för karantän av djur som förs in av människa. I fallet med den finskryska flyttvargen, hon som nu befinner sig i Junsele, frångick man dock den planen och flytten skedde efter fyra månader.

Vaccin hjälper inte mot rabies hos en varg som burit smittan en längre tid. Det kan ta upp till sex månader innan sjukdomen bryter ut.

För Kurjo sameby är det bråttom att få bort vargarna. De vill ha dem avlivade eller flyttade inom en vecka.

Varnar
Veterinär Hans Boström ansvarade vintern 2009/2010 för vargarnas medicinska säkerhet i samband med sövningar och märkningar. Han varnar för en snabb flytt.

– En enstaka avmaskning räcker absolut inte. Det krävs flera avmaskningar innan man kan vara säker på att alla maskar är borta, säger Hans Boström.

Var har du stöd vetenskapligt för detta?

 – Världshälsoorganisationen har gjort ett stort arbete på bandmask, svarar Hans Boström.

När det gäller rabies är inkubationstiden, alltså den tid det kan ta innan sjukdomen bryter ut, upp till sex månader, enligt Hans Boström.

– Att flytta vargarna i Övertorneå snabbt är som att spela rysk roulette. Den som är invandrat kan ha små kamrater i form av maskar med sig och då krävs det flera avmaskningar och efterföljande kontroller, så att den garanterat är smittfri, säger Hans Boström.