Han vill behålla vapenlicenserna

Mannen fick sina vapenlicenser indragna efter att ha dömts för misshandel och hot mot sin sambo. Nu överklagar han till högsta instans, regeringsrätten, rapporterar Sundsvalls Tidning.

Mannen dömdes för drygt ett år sedan för två fall av misshandel av sin sambo. Han är även dömd för att vid det senare tillfället ha hotat sambon. Tingsrätten ansåg att straffet skulle stanna vid villkorlig dom och samhällstjänst.
Det hela fick dock till följd att mannen, som är jägare, fick sina vapenlicenser indragna efter ett beslut av polismyndigheten.

Fick rätt i länsrätten 
Mannen överklagade till länsrätten och där blev beslutet att det inte fanns tillräckliga skäl för att återkalla vapenlicenserna. Polisen överklagade också och nästa instans, kammarrätten, ansåg att polismyndigheten gjort rätt när vapenlicenserna drogs in.
I domen anger kammarrätten att mannen har en aggressivitet och inställning till våld som är svårförenlig med vapeninnehav.

Går till högsta instans 
Mannen har nu överklagat till högsta instans, regeringsrätten, och anger att kammarrätten inte tagit hänsyn till under vilka omständigheter brotten begicks. Han tycker också att kammarrätten inte tagit fasta på det yttrande som frivården lämnade om honom som person. 
Mannen anför att det inte finns något avgörande på den nivån i liknande ärenden.

Vill jaga med anhöriga 
I överklagandet beskriver han sig själv är jägare sedan unga år, en människa som aldrig slarvat i sin vapenhantering. Mannen vill ha kvar sina vapenlicenser, så att han kan jaga småvilt med sin son och sin sambo, som båda är i färd med att ta jägarexamen.
Allt enligt Sundsvalls Tidning.