Hela Kroppefjällsreviret bör tas bort

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill i första hand skjuta bort hela vargrevir och i andra hand ha avlysningsjakt i hela länet.

Det framgår av länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket, som just nu filar på bestämmelserna inför den historiska vargjakten efter nyår. Naturvårdsverket räknar med att offentliggöra bestämmelserna om ungefär en vecka.
Västra Götaland föreslår att länets vargtilldelning inte blir större än åtta vargar och föreslår att hela Kroppefjällsreviret tas bort, alternativt hela reviret i Dals Ed norra. Förslaget motiveras av länsstyrelsen vill undvika att splittra upp familjegrupper.
Länsstyrelsen föreslår också jakttiden 2 januari till 15 februari.

Olika åsikter om jakten
Frågan har diskuterats i länets rovdjursgrupp och enligt tidningen Bohuslänningen säger Rovdjursföreningen nej till jakt, Naturskyddsföreningen vill ”gå mycket varsamt fram”, Jägarnas Riksförbund skjuta av hela årets föryngring, LRF vill ta bort hela Kroppefjällsreviret, Fåravelsföreningen vill att hälften av årets valpar skjuts, Jägarförbundet föreslår licensjakt på åtta vargar och länsstyrelsens besiktningsmän vill ta bort hela vargfamiljen i Dals Ed norra.

Örebro vill ha avlysningsjakt
I korthet har de övriga ”vargjaktslänen”, utom Gävleborg, sagt följande:
I Örebro län föreslår länsstyrelsen vanlig avlysningsjakt på mellan två och fyra vargar. Länsstyrelsen säger också att om hela revir ska tas bort så bör det för Örebro läns del handla om Hasselforsreviret, där det varit störst problem med dödade tamdjur och hundar.
Dalarnas länsstyrelse säger nej till att ta bort hela revir och har föreslagit avlysningsjakt. Tilldelningen av vargar bör vara proportionell mot antalet föryngringar, menar länsstyrelsen, vilket innebär att Dalarna skulle få skjuta ungefär en tredjedel av det totala antalet vargar som ska fällas i Sverige.
Länsstyrelsen i Värmland resonerar på samma vis: En tredjedel av tilldelningen, vilket troligen innebär mellan 9 och 14 vargar, beroende på hur stor den nationella tilldelningen blir.