Hit går jägarnas pengar

Jägareförbundet får två miljoner mindre i statsbidrag för att man inte längre ställer upp på regeringens vargpolitik. Men får jägarorganisationerna statsbidrag? Nä, det är pengar som landets jägare betalat in och som staten bara omfördelar.

Pengarna det handlar om kommer från den så kallade viltvårdsfonden, som uppgår till cirka 90 miljoner kronor. Det är landets jägare som betalar till fonden med sina jaktkortsavgifter.
Staten tar sedan hand om pengarna och fördelar slantarna till bland annat Svenska Jägareförbundet (SJF), Jägarnas Riksförbund (JRF), Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

JRF-anslag avgörs i januari
Hur mycket pengar Jägarnas Riksförbund kommer att få för nästa år är ännu inte klart, utan avgörs i januari.
Av de 90 miljoner kronor som jägarna betalat för nästa år kommer 57 miljoner tillbaka till någon av jägarorganisationerna, då SJF får 50,5 miljoner och JRF 6,4 miljoner kronor.
Det ska nämnas att siffrorna för 2012 bygger på prognoser, då de bland annat är beroende av medlemsutvecklingen.
Här är några andra exempel på hur pengarna i viltvårdsfonden används förutom till jägareorganisationerna.

Driften av jaktkortsregistret
Till Naturvårdsverkets viltforskning går 17,5 miljoner medan verkets drift av jaktkorts- och jägareexamensregistren kostar fem miljoner kronor.
SVA får drygt tre miljoner för att undersöka döda djur medan Naturskyddsföreningen får 500 000 kronor för tre projekt för utrotningshotade arter.
Eftersom polisen beslutar att statens vilt ska spåras, dödas och omhändertas avsätts 700 000 kronor till det. Naturvårdsverkets IT-portal till stöd för älgförvaltningen får fem miljoner.
Skogsstyrelsen får två miljoner för inventering av skog och älg medan 200 000 kronor går till SLU:s studier av brunbjörnens predation på älgkalv.