Enligt ett förslag från Naturvårdsverket ska ersättningen från staten för hundar som dödats av stora rovdjur som vargar höjas med 5 000 kronor till med max 25 000 kronor.

Högre belopp för rovdjursdödade hundar

Sänkt ersättning för rovdjursavvisande stängsel
Redan i sommar kan beloppet för rovdjursdödade hundar höjas med 5 000 kronor till max 25 000, enligt ett förslag från Naturvårdsverket som är ute på remiss fram till 4 juni. Men bidraget för rovdjursavvisande stängsel sänks till max 80 procent av kostnaden som en anpassning till EU-regler.

Ersättningen för en skadad hund som saknar försäkring höjs ej och blir kvar på max 10 000 kronor.
Den som har en försäkrad hund som skadats av att stort rovdjur ska enligt förslaget få 5 000 kronor för självrisken samt kunna ansöka om 8 000 kronor extra för till exempel resor till djursjukhuset som kan styrkas eller ledighet från jobbet.

Gäller inte under jakt på rovdjuret
Men det finns ingen möjlighet att få ersättning från länsstyrelsen om jakthunden angripits av en rovdjursart under jakt eller jaktprov på den arten.
I förslaget ingår att boskapsägare som bekostar rovdjursavvisande stängsel ska få bidragsdelen sänkt från max 100 till som mest 80 procent. Sänkningen är en anpassning till EU-regler som förbjuder statsstöd till enskilda näringsidkare.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...