Foto: Shutterstock Valpen på bilden är en ceskoslovenský vlciak, en så kallad tjeckoslovakisk varghund. Rasen togs fram i ett statligt genetiskt experiment där man korsade karpatiska vargar med tyska schäferhundar. I dag är rasen ceskoslovenský vlciak erkänd av FCI, den internationella kennelfederationen.

Hunduppfödare dömd för annonser om ”varghundar”

En hunduppfödare dömdes i går till villkorlig dom och dagsböter efter att i flera annonser på Blocket och Facebook ha angett att hon ville sälja valpar med ett särskilt nära släktskap med varg.

Det var mellan januari 2018 och juli 2020 som kvinnan i ett flertal annonser ville sälja blandrasvalpar som hon till att börja med kallade wolfdogs och så småningom companion dogs, vilket hon också har medgett.

Enligt domen har hon berättat att hennes ambition var att avla fram en egen, sundare, ras med ”de positiva dragen från varg och från schäfer”.

Krävande hundar

I annonserna angav hon andelen varg, så kallat content, i valparnas härstamning för att valpspekulanter skulle förstå att det handlade om krävande hundar. Procentsiffran – i samtliga fall drygt 20 – fick hon fram genom att räkna fem generationer bakåt.

Men i 27 § i artskyddsförordningen står det att ”när en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har ett särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende”.

Örebro tingsrätt dömde därför kvinnan för samtliga elva åtalade gärningarna.

Reglerna ska skydda vargen

I ett pressmeddelande kommenterar kammaråklagare Linda Schön:

– Regleringen är till för att skydda vargen som art eftersom den är särskilt hotad. Tanken är att om man inte får använda varg ens som försäljningsargument så minskar risken för att någon handlar med varg eller på annat sätt påverkar dess fortlevnad. Det är ett led i att försöka behålla den biologiska mångfalden.

Redan när hon väckte åtal för brott mot artskyddsförordningen, i mars i år, sa hon att det inte skulle utredas huruvida det verkligen finns varg i hundarna som den nu dömda kvinnan har fött upp.

Villkorlig dom och böter

Hunduppfödaren döms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 50 kronor. Eftersom brottet har begåtts inom ramen för hennes enskilda firma ska hon också betala en företagsbot om 10 000 kronor.