Hysch, hysch kring inplanteringsplaner för varg

Det råder fortfarande stor sekretess kring hur den svenska vargstammen ska få nya gener. Ett av alternativen är den laddade frågan om inplantering.
Förslagen redovisas troligen nästa vecka av Naturvårdsverket, då man också lämnar förslag till regional förvaltning av de stora rovdjuren.

– På något sätt måste vi få ett tillskott av obesläktade vargar, men jag kan inte kommentera innehållet i rapporten. Naturvårdsverket äger materialet, säger Pär Forslund, en av rapportförfattarna och forskare vid SLU i Uppsala till Värmlands Folkblad.
Vargstammen har under nära 30 år baserats på tre vargar. Förra sommaren vandrade en finsk/rysk varg (Pessinki-vargen) in och fick valpar med en tik utanför Bollnäs – vilket gav ett genetiskt tillskott, men enligt forskarna inte tillräckligt för att garantera en frisk vargstam. Forskarrapporten slår fast att nytt blod måste till för att undvika inavel.

Kan leda till våldsamma protester
Många väntar nu med spänning på Naturvårdsverkets förslag till regeringen.
Från jägarhåll varnar man för att ett förslag om inplantering av vargar utan löften om en kraftig minskning av nuvarande vargstam skulle leda till våldsamma protester.
Medlemmarna i Jägarnas Riksförbund har uttalat sig mot flyttning eller inplantering av varg. Henrik Tågmark, rovdjursansvarig för Jägarnas Riksförbund, konstaterade redan i december förra året:
– Speciellt nu när vi fått in den finska vargen i Hälsingland. Den visar ju att förnyelsen kan ske på naturlig väg.

Länk till Ryssland
I Värmlands Folkblad uttalar sig naturskyddsföreningen om inavelsproblematiken:
– Vi vill gärna se är en fungerande länk till den finsk-ryska vargstammen, då skulle antalet vargar förmodligen inte bli lika viktigt eftersom stammen blir genetiskt starkare, säger Klas Hjelm, rovdjursansvarig vid Naturskyddsföreningen.