Speciellt ”körkort” för björnjakt skulle ge för mycket administration, tycker en skeptiker om idén.
Speciellt ”körkort” för björnjakt skulle ge för mycket administration, tycker en skeptiker om idén.

Idé om körkort för björnjakt

Dagens Eko rapporterar att det finns förslag på ett speciellt ”körkort” för björnjakt. Syftet är att minska ett påstått misstycke mot att en liten klick jägare skjuter de flesta björnarna i landet.

Ekot har rapporterat om att hösten 300 fällda björnar i många fall sköts av duktiga björnjägare som reser runt i landet och jagar. Ekot hävdar att det har skapat visst misstycke bland andra jägare.

Föreslår utbildningskrav
Erik Olofsson, ordförande i föreningen Jakt i Jämtland och Härjedalen, föreslår att det ska införas ett utbildningskrav, som ska höja kompetensen hos landets björnjägare.
Det skulle vara en form av körkort för björnjakt.

En del lyckas inte
– Problemet är att det finns vissa som är väldigt är duktiga på att jaga björn och andra som inte lyckas, som inte har samma kompetens i dagsläget, säger Erik Olofsson till Ekot.
Tanken är att utbildningen skulle medföra att de mindre specialiserade jägarna står sig bättre i konkurrensen om björnarna.
Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet, tror inte på idén om körkort för björnjakt. Han tror att det kommer att kosta mer än det smakar, både i pengar och administration.

”Jättekörkort”
– Grundtanken är vacker och god, men frågan är om det är lämpligt att bygga upp det här med körkort för varje art. Vi har rätt många arter i Sverige, vilket om inte annat skulle skapa en våldsam administration för att veta vem som tagit körkort i år för björn och gås och så vidare. Så det vi hittills har gjort är att köra på ett generellt jättekörkort, som vi kallar för jägarexamen, säger Daniel Ligné till Ekot.