Björnjakten är ett exempel på att svenska jägare behöver ha obligatorisk årlig skytteträning före alla former av jakt, anser två företrädare för Jägarnas Riksförbund.
Björnjakten är ett exempel på att svenska jägare behöver ha obligatorisk årlig skytteträning före alla former av jakt, anser två företrädare för Jägarnas Riksförbund.

”Inför krav på årlig skytteträning”

Varje jaktlag bör införa obligatorisk skytteträning, tycker Börje Karlsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Stockholm. Ulf Kallin, ordförande för JRF-avdelningen i Nykvarn-Södertälje, är på samma linje. Hittills har Jägarnas Riksförbund arbetat för att skytte ska genomföras på frivillig väg. Men nu vill de två JRF-företrädarna att förbundet ska verka för att obligatoriska träningar införs.

– Huvuddelen av landets jägare avstår hellre än avlossar skott mot levande vilt vid svåra situationer. Men tillkomsten av nya jaktbara viltarter som björn och vildsvin ställer ökade krav på jägarnas rutin och skjutskicklighet, kommenterar Börje Karlsson och Ulf Kallin.

Många jaktlag har redan i dag kravet att någon form av skjutprov, i första hand för kulvapen, årligen skall vara genomfört av varje jaktdeltagare.

– Vår uppfattning är att ett avlagt prov begränsar sig till något enstaka träningstillfälle och då oftast i direkt anslutning till älgjakten i september och oktober. Ett antal träningstillfällen under året när man tränar med ett mindre antal skott, med såväl kul- som hagelvapen, är bättre än en våldsam mängdträning i direkt anslutning till eventuell jakt, framhåller de två JRF-företrädarna.

Väl förberedd för varje viltart

Nu uppmanar de till årlig skytteträning som ett krav.

– Träningen skall i första hand inriktas så att varje deltagare är väl förberedd inför de viltarter som jakten avser. Kul- eller hagelträning kan med fördel kompletteras med att hela jaktlaget gemensamt deltar i någon av de många kul- eller hageljaktstigar som arrangeras runt om i landet, tillägger Börje Karlsson och Ulf Kallin.

Det finns för få skjutbanor för landets jägare.

– Därför är det viktigt att JRF jobbar för att erbjuda olika former av skytteträning som jaktlagen gemensamt kan genomföra på respektive jaktmark, framhåller de.

Det här är ett utspel som inte är förankrat i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund. Även vid tidigare JRF-stämmor har det beslutats att riksförbundet ska jobba för mer skytteträning, men inte som ett tvång.