Foto: Jordbruksverket Så här såg det ut när de tre jaktlag som hjälpte till i sökandet efter döda vildsvin i lördags fick information.

Inga nya fall av afrikansk svinpest

I kväll genomförs en större träff med jägare i Fagersta inför helgens sökinsats. På eftermiddagens pressträff framkom dessutom att inga ytterligare fall av afrikansk svinpest konstaterats.

Till helgen ska en omfattande sökinsats efter sjuka och döda vildsvin genomföras i den smittade zonen i Fagersta. Redan i kväll är det samling för ett informationsmöte och enligt statsepizootolog Karl Ståhl på SVA tror man att flera hundra jägare kan komma att sluta upp.

Fler jaktlag

Dessutom underströk han att man hoppas på hjälp från fler jaktlag som jagar i utkanterna av den smittade zonen.

Karl Ståhl och Jordbruksverket informerade också om att experter på afrikansk svinpest från Belgien, Italien och Litauen kommer till Sverige nästa vecka. Tanken är att de på plats i Fagersta ska kunna bilda sig en uppfattning om den specifikt svenska situationen.

Hundar och drönare

Därefter kan de lättare dela med sig av sina länders erfarenhet och berätta om hur till exempel hundar, stängsel och drönare kan användas i bekämpningen av smittan.

Inga nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats sedan i går. De 18 fall som har bekräftats tidigare påträffades samtliga inom en radie på två kilometer.